Co nas czeka w 2017 roku?

Co nas czeka w 2017 roku?

Na imprezach i w domach pożegnaliśmy 2016 rok i powitaliśmy nowy, 2017 rok. Co nas czeka w ciągu dwunastu miesięcy? Kilka najważniejszych punktów. Artykuły

TYLKO U NAS. Projekt DAR - lista

TYLKO U NAS. Projekt DAR - lista

28 grudnia 2016 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” w skrócie DAR realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Artykuły

SGPR ‘NOWY SĄCZ’

SGPR ‘NOWY SĄCZ’

Kontynuujemy cykl artykułów na temat Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo - Ratowniczych działających w Państwowej Straży Pożarnej. Dzisiaj czas na grupę z Nowego Sącza. Artykuły

TYLKO U NAS. Projekt KOLEJ - lista

TYLKO U NAS. Projekt KOLEJ - lista

20 grudnia została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”, zakłada on zakup prawie 200 nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych i specjalnych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Artykuły

34 samochody dla OSP. Wyniki przetargu

34 samochody dla OSP. Wyniki przetargu

W dniu 16 grudnia Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił wyniki przetargu na dostawę 34 samochodów dla małopolskich jednostek OSP. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 34 średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych w ramach projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” Artykuły

Decyzja MSWiA o naborze do SGSP

Decyzja MSWiA o naborze do SGSP

W dniu 15 grudnia 2016 roku w Dzienniku Urzędowym MSWiA ukazała się Decyzja nr 201 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby P Artykuły

List otwarty Klubu Generalskiego PSP

List otwarty Klubu Generalskiego PSP

Komendanci Główni i Wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku wystosowali list otwarty. Główne tematy to zmiany kadrowe, współpraca obecnego kierownictwa Komendy Głównej PSP z organizacjami pożytku publicznego oraz konkurs na nowe logo formacji. Artykuły

Chotomów
Remiza OSP Chotomów zostanie rozbudowana

Remiza OSP Chotomów zostanie rozbudowana

Pod koniec listopada radni gminy Jabłonna przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 18/1 w Chotomowie. Dzięki tej decyzji będzie możliwa rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Artykuły

Nowe jednostki w KSRG

Nowe jednostki w KSRG

Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 grudnia 2016 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego zostały włączone nowe jednostki. Artykuły

Wojna o logo PSP?

Wojna o logo PSP?

Pod koniec listopada do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło 3-stronicowe pismo od Roberta Osmyckiego, Przewodniczącego Sekcji Krajowej Pożarnictwa NSZZ ‘Solidarność’ w sprawie konkursu na nowe logo Państwowej Straży Pożarnej. Artykuły

Kolejny wywiad PP z Komendantem Głównym PSP

Kolejny wywiad PP z Komendantem Głównym PSP

W listopadowym numerze Przeglądu Pożarniczego ukazał się trzeci wywiad z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Głównym tematem było dodatkowe zarobkowanie strażaków PSP, pieniądze dla OSP z firm ubezpieczeniowych i zmiany w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym. Artykuły

Następna strona