Kwilcz

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Kwilczu. Najlepsza MDP w kraju!

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Kwilczu. Najlepsza MDP w kraju!

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Kwilczu obecnie liczy ponad 30 członków. Młodzi adepci pożarnictwa mają od 6 do 18 lat. Jak podaje kronika jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Kwilcza rok 1964 był początkiem działalności młodych strażaków. Szkolenia młodzieży prowadził początkowo dh Alojzy Koza, ówczesny naczelnik jednostki, a późniejszy komendant gromadzki.

Kwilcz stawia na młodzież!

W lutym 2014r. zarząd OSP w Kwilczu podjął decyzję, żeby jeszcze bardziej postawić na młodzież, by dać jej możliwość szerszego i prężnego działania. Zadanie zorganizowania „nowej-starej” MDP otrzymał ówczesny dowódca drużyny dh Martin Halasz, który wszedł w skład zarządu jednostki podczas odbywającego się w lutym Walnego Zebrania Członków OSP w Kwilczu, a po osiągnięciu pełnoletności został opiekunem drużyny. Wspólnie z dh. Bartoszem Czapczykiem, swoim zastępcom i przyjacielem z drużyny, zorganizowali nabór, w wyniku którego w szeregach MDP Kwilcz zaczęło działać 40 członków, chłopców i dziewcząt, w wieku od 4 do 18 lat. Żeby sprostać oczekiwaniom zebranej grupy młodych strażaków na wniosek Opiekuna MDP, Zarząd OSP Kwilcz 23.03.2015r. powołał Komisję ds. Młodzieży przy Zarządzie, w której skład weszli: dh Martin Halasz (przewodniczący), dh Bartosz Czapczyk, dh. Klaudia Prętka i dh. Magdalena Kołupajło.

My, opiekunowie, jesteśmy pełni radości, kiedy np. na ulicy, w sklepie podchodzą do nas nasi podopieczni z drużyny i pytają się, kiedy będzie kolejna zbiórka MDP, bo już minęło trochę czasu od poprzedniej. Takie sytuacje pokazują nam, że w tych młodych ludziach jest chęć działania. To ogromna motywacja dla nas starszych. Wiemy, że musimy odpowiedzieć na ich gotowość i robimy to, a żeby nasza praca przynosiła jeszcze większe efekty nas, opiekunów jest czterech – Martin Halasz, Wiceprezes Zarządu OSP Kwilcz, Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży przy Zarządzie OSP Kwilcz.

Patron MDP Kwilcz.

Na wniosek Opiekuna oraz Rady Drużyny, uchwałą Walnego Zebrania Członków OSP w Kwilczu w lutym 2015r. MDP przyjęła imię Druha Alojzego Kozy, a uroczyste przyjęcie imienia oraz przekazanie proporca drużynie, odbyło się 23 maja 2015 roku.

Druh Koza był przede wszystkim naszym wielkim, lokalnym patriotom. Chcieliśmy, żeby dzieci i młodzież czerpały dobre wzorce z tych, z którymi często żyjemy w naszej Małej Ojczyźnie. Druh Koza to nasz człowiek, który poniósł nie mały trud w odzyskaniu i odbudowaniu państwa, a jego działalność w środowisku strażackim była nieoceniona. - – Martin Halasz, Wiceprezes Zarządu OSP Kwilcz, Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży przy Zarządzie OSP Kwilcz.

Alojzy Koza w czasie okupacji hitlerowskiej 11.11.1940 roku z powodu polskiego obywatelstwa został wysiedlony wraz z rodziną z Kwilcza do Generalnego Gubernatorstwa, do wsi Krasne w gminie Stary Zamość (powiat Izbica). W 1942r. w wieku 15 lat, Alojzy Koza wstąpił do ruchu oporu, został żołnierzem Batalionów Chłopskich w miejscowości Krasne. W kwietniu 1943r. brał udział w akcji przeciwko ludności niemieckiej, którą zasiedlano wieś Huszczka Duża. Następnie jesienią 1944r. brał udział w budowie magazynów na broń i żywność w Lesie Stryjkowskim. Po wojnie wrócił do Kwilcza, zdobył zawód piekarza i pomagał ojcu. Od 1945r. był członkiem OSP w Kwilczu. Przez ponad 40 lat pełnił obowiązki naczelnika OSP (1952­1995). Był również członkiem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP oraz komendantem gromadzkim i gminnym. Przez wiele lat swojej służby w szeregach OSP Alojzy Koza zajmował się młodzieżą, która brała czynny udział w życiu kwileckiej jednostki. Naczelnik z ogromnym zaangażowaniem szkolił wiele szeregów nowych, młodych strażaków­-ochotników. Został odznaczony "Krzyżem za zasługi dla pożarnictwa" oraz brązowym, srebrnym i złotym "Medalem za zasługi dla pożarnictwa". Natomiast w 1992r. Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie nadał mu "Złoty Znak Związku". Był również aktywnym działaczem kwileckiego koła związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a w latach 1999 ­ 2005 pełnił funkcję prezesa zarządu. Na mocy uchwały Rady Państwa w 1968r. otrzymał "Srebrny Krzyż Zasługi". W 1998r. został odznaczony przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego "Krzyżem Batalionów Chłopskich". Natomiast w 2003r. otrzymał "Odznakę za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych". W 2005r. Minister Obrony Narodowej mianował go na stopień porucznika. Druh Koza zmarł 25.10.2010r.

Jak wygląda działalność MDP Kwilcz?

Drużyna spotyka się w soboty, na cotygodniowych zbiórkach. Podejmujemy wiele działań, które mają na celu poprawić stan bezpieczeństwa w naszej okolicy. Priorytetem pracy z młodymi adeptami pożarnictwa jest podnoszenie stanu wiedzy i umiejętności, co realizowane jest zgodnie z programem szkolenia dla kandydatów i członków MDP. Podczas zbiórek młodzi strażacy uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy, zdobywają wiedzę dotyczącą m.in. pożarów i walki z nimi, ratownictwa technicznego i wysokościowego. Naukę adepci łączą z zabawą, wykorzystując sprzęt, który mamy w jednostce, tworząc prace plastyczne, ćwicząc. Zbiórki MDP Kwilcz to także przygotowanie do OTWP, gdzie corocznie nasi członkowie drużyny kwalifikują się do etapu wojewódzkiego. Program specjalności też nie jest obcy kwileckiej drużynie. Młodzi strażacy zdobywają specjalności pożarnicze, zgodnie z regulaminem, podczas zbiórek MDP lub wydarzeń takich jak Mikołajki Strażackie, podczas których odbywa się swego rodzaju obóz szkoleniowy połączony z jakże przemiłą datą 6 grudnia. Ważną rolę odgrywają media społecznościowe. Prowadzimy swoją stronę na portalu Facebook, mamy też stronę internetową MDP oraz kanał na YouTubie. Kampanie informacyjne, które podejmujemy za pośrednictwem wyżej wymienionych mediów powodują, że do dzieci, młodzieży, rodziców, innych osób dorosłych docierają ważne informacje, które przede wszystkim mają na celu uświadomić obywateli o odpowiednim, bezpiecznym zachowaniu. Poprzez filmy, które nawet ostatnio zaczęliśmy realizować wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Międzychodzie pokazujemy z jakimi niebezpieczeństwami możemy się spotkać w poszczególnych okresach roku. Poprzez stworzone klipy zapraszamy także naszą społeczność do udziału w różnego rodzaju uroczystościach patriotyczno-religijnych, wydarzeniach kulturalnych w naszym środowisku. Staramy się, by naszą remizę odwiedzały dzieci i młodzież szkolna, tym bardziej, że szkoła znajduje się obok strażnicy. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych, rajdach rowerowych i innych imprezach sportowych, których inicjatorem także i my jesteśmy, stanowi także bardzo ważny element w życiu drużyny. Podnoszenie sprawności fizycznej w różnych formach to istotny element w szkoleniu członków MDP. Wycieczki, na których integruje się cała grupa to także jeden z punktów zapisanych na liście podejmowanych działań w Kwilczu. W miarę możliwości staramy się odwiedzać JRG będące w naszej okolicy, odwiedziliśmy m.in. dwie JRG w Poznaniu. Drużyna dba o groby strażaków, którzy już nie mogą z nami czynić dobra dla drugiego człowieka. Pamiętamy o zmarłych z naszej jednostki, ale również o wszystkich tych, którzy swoje życie poświęcili w obronie Ojczyzny. MDP podczas obchodów wszystkich uroczystości patriotyczno-religijnych wystawiła asystę honorową, wartę przed Obeliskiem, przy którym lokalna społeczność spotyka się, upamiętniając rocznice ważnych wydarzeń z historii naszego narodu. Działalność charytatywna, wolontariat są również bardzo ważne dla młodych adeptów pożarnictwa. Chcemy dzielić się tym co mamy z innymi i im pomagać. Angażujemy się w akcję „Szlachetna Paczka”, swój udział mamy także w WOŚP. W grudniu, przed świętami odwiedziliśmy Oddział Hematologii i Onkologii w poznańskim Szpitalu Klinicznym. Współpraca z wieloma organizacjami m.in. Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji, Zespołem Szkół w Kwilczu, Parafią w Kwilczu oraz samorządem terytorialnym jest również bardzo ważny. Działamy wspólnie dla dobra społeczności lokalnej i to jest dobrym przykładem współczesnego patriotyzmu. Samorządność Rady Drużyny ma swoje efekty. Jej sprawozdania są przedstawiane Zarządowi jednostki, także Radę Gminy Kwilcz bardzo interesuje działalność i podejmowane działania młodych adeptów pożarnictwa. Jak przyciągamy dzieci i młodzież? Myślę, że o tej kwestii odpowiemy w następnym artykule.

remiza998 750 100px

baner 750px x 100px bombeczka

florian maly

Galeria

Strazacki.pl

kalendarze strażackie