Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. W przypadku stwierdzenia u pacjenta objawów niedrożności dróg oddechowych spowodowanej prawdopodobnie obecnością ciała obcego w drogach oddechowych , działania ratownika polegają na:
2. Schemat wypracowania rozkazu bojowego przedstawia:
3. Pokrycie rozlewu substancji ropopochodnych pianą gaśniczą ma na celu:
4. Materiał lub substancję pochłaniającą oleje nazywamy:
5. Znakiem określającym wytrzymałość opakowań dla materiałów niebezpiecznych jest:
6. Kwalifikacje młodszego nurka uzyskuje osoba, która posiada:
7. Dekontaminacja wstępna to:
8. Przyrządy pomiarowe do pomiaru stężeń gazów wybuchowych to:
9. Jeżeli kąt pomiędzy dwoma taśmami stanowiskowymi wpiętymi w stanowiska wynosi 60 stopni to obciążenie na każdy punktów wynosić będzie:
10. Do głównych zadań stanowisk kierowania komendantów powiatowych/miejskich PSP należy: