Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. Do zadań jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas likwidacji skutków katastrofy kolejowej zaliczamy:
2. W gaśnicy śniegowej środkiem gaśniczym jest:
3. Na jaki czas pracy wystarczy powietrzny aparat ODO o podanych wartościach: 2 butle o pojemności wodnej 4 litrów i ciśnieniu powietrza w każdej z nich 19 MPa. Zakładane zużycie powietrza przez ratownika wynosi 40 l/min:
4. Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol FFFP:
5. Urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych obligatoryjnie należy stosować:
6. Podstawowe metody dekontaminacji wstępnej to:
7. Powierzchnia dłoni u dorosłego to:
8. Co to jest koalescencja:
9. Straty ciśnienia w linii wężowej zbudowanej z węży W – 75 na dł. 100 m, zakładając teren płaski wynoszą:
10. Podczas ewakuacji mienia ruchomego można stosować system: