Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. Wsparcie psychiczne poszkodowanego powinno być zastosowane:
2. Wskaż węzły kotwiące:
3. Za minimalny zapas wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym do zewnętrznego gaszenia pożaru przyjmuje się:
4. Ciśnienie robocze w korkach uszczelniających wynosi:
5. Materiały ciekłe zapalne klasy 3 (zgodnie z Umową ADR) mogą stwarzać następujące zagrożenia:
6. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ekipy ratunkowej następuje rozpoznanie, które ma na celu:
7. Temperaturą pożaru zewnętrznego nazywamy:
8. Informacja dobowa sporządzana jest na podstawie:
9. Wśród znaków trwałych umieszczanych na metalowej butli powietrznej wyróżnia się:
10. Prądownica pianowa służy do wytwarzania piany: