Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. Co to oznacza symbol EEx:
2. Czy podając prąd gaśniczy z działka samochodu z podłączoną linią zasilającą mamy do czynienia z:
3. Poruszanie się po pionowych i poziomych linach w obszarze eksponowanym wymaga niezależnych punktów wpięcia:
4. Dopuszcza się zjazd po linie z wykorzystaniem tylko przyrządu zjazdowego bez autoasekuracji:
5. Za pomocą pompy beczkowej „NIRO” można pompować ciecze:
6. Jeżeli ciśnienie w 6 l butli aparatu powietrznego wynosi 240 bar, a ilość zużywanego powietrza podczas pracy kształtuje się na poziomie 80 dm3 /min to czas ochronnego działania aparatu wynosi około:
7. Gazy gaśnicze stosowane w pożarnictwie jako środki gaśnicze to:
8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie zawiera:
9. Jaką długość powinna posiadać końcówka liny wychodząca z węzła:
10. Rzaz podcinający powinien wynosić: