Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. Do klasy 5.2 zaliczamy:
2. Podczas pożaru stolarni wprowadza się prądy gaśnicze:
3. Dokumentację działań ratowniczych prowadzi i przechowuje:
4. Jadąc po piaszczystej drodze kierowca-ratownik kierujący samochodem specjalnym powinien:
5. W gaśnicy śniegowej piktogram grupy pożarowej oznaczony wielką literą „C” informuje użytkownika o zastosowaniu urządzenia do gaszenia pożarów:
6. Co zgodnie z PN oznacza litera „R” w oznaczeniu REI dla elementu budowlanego:
7. Zjawisko ,,cofki” jest charakterystyczne dla powodzi:
8. Poszkodowanego w wypadku drogowym ewakuuje się z wnętrza samochodu osobowego, gdy:
9. Metali lekkich nie należy gasić:
10. Adsorbent to substancja, która: