Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. W czasie forsowania zamkniętych drzwi do pomieszczenia objętego pożarem należy:
2. Do wykrywania gazów palnych stosuje się:
3. Jak sygnalizujemy linką asekuracyjną „Niebezpieczeństwo nurek z wody”:
4. Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:
5. Zaznacz najczęściej stosowane jednostki, określające stężenie materiału niebezpiecznego:
6. Czy do działań podstawowych związanych z ratownictwem wodnym typu: ewakuacja ludzi i mienia z terenów zalanych, podjecie z wody zwłok, ochrona budowli hydrotechnicznych konieczne jest dysponowanie Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej:
7. Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii gaśniczej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest:
8. Bosak sufitowy zaliczany jest do:
9. Jakim sprzętem określamy wielkość stref w trakcie działań ratownictwa chemicznego:
10. U nieprzytomnego poszkodowanego, po urazie, bez widocznych obrażeń, z zachowanym własnym charczącym oddechem i oznakami krążenia, po wezwaniu pomocy wykonasz następujące czynności: