Biertowice
Ochotnicza Straż Pożarna w Biertowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Biertowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Biertowicach powstała 22 czerwca 1975 roku, a jej rejestracja nastąpiła w tym samym roku. Początkowo należało do niej 17 druhów. Do powstania straży w Biertowicach przyczyniła się ówczesna władza samorządowa i Miejsko-Gminny Zarząd OSP. Wizyty

Ujazdy
Ochotnicza Straż Pożarna w Ujazdach

Ochotnicza Straż Pożarna w Ujazdach

Ochotnicza Straż Pożarna w Ujazdach powstała 20 grudnia 1985 roku. Inicjatorem jej powstania był Julian Worek, który został pierwszym prezesem, a naczelnikiem Antoni Kopiec. Pierwsze lata były trudne ale strażacy nie „siedzieli” bezczynnie. Co najważniejsze nie brakowało zapału, ambicji i chęci... Wizyty

Zakrzówek
OSP Zakrzówek

OSP Zakrzówek

OSP w Zakrzówku jest pierwszą jednostką OSP w Gminie Zakrzówek, która powstała na bazie już działającej straży pożarnej przy Cukrowni Zakrzówek (lata działalności Cukrowni 1875-1932, z przerwą w latach 1915-1922). W czasie wojny 1939 -1945 jednostka funkcjonuje. Wizyty

Gierałtowice
OSP w Gierałtowicach

OSP w Gierałtowicach

OSP w Gierałtowicach powstała w 1912 roku z inicjatywy Michała Szczygła ówczesnego kierownika szkoły. Pełnił funkcję prezesa OSP, a także naczelnika VI rejonu Ochotniczych Straży Pożarnych. Wyposażył on jednostkę w niezbędny sprzęt. 1912 roku jednostka posiadała sikawkę konną. Wizyty

Ulez
Ochotnicza Straż Pożarna w Ułężu

Ochotnicza Straż Pożarna w Ułężu

Ochotnicza Straż Pożarna w Ułężu została założona w 1924 roku. Początki były trudne, wyposażenie to beczkowóz przetrzymywany w pobliskim baraku służącym za strażnicę oraz koń miejscowego ochotnika. Pierwsza sikawka została odkupiona od szkoły rolniczej ze składek członkowskich, z czasem wóz... Wizyty

Ruszcza
OSP Ruszcza

OSP Ruszcza

Jednostka OSP Ruszcza została utworzona w 1930 roku. Jej siedzibą był budynek straży posiadający numer 7 będący własnością Bronisława Knothe. Pierwszy protokół jaki się zachował pochodzi z 1935 roku, wynika z niego że pierwsze posiedzenie zarządu odbyło się 12 marca 1935 roku o godzinie 18:00... Wizyty

Boleszczyn
OSP w Boleszczynie

OSP w Boleszczynie

Jednostka strażacka w Boleszczynie należy do najstarszych na terenie powiatu tureckiego. O jej powstaniu wzmiankują już dokumenty z 1916 r., kiedy to z inicjatywy miejscowego nauczyciela Władysława Głębowskiego oraz proboszcza Emila Weykerta powołano jednostkę ogniową. Wizyty

Tuszyma
OSP Tuszyma

OSP Tuszyma

W roku 1906 w trosce o bezpieczeństwo swych gospodarstw mieszkańcy Tuszymy, wzorem innych miejscowości tego regionu, postanowili powołać do życia Straż Pożarną. Inicjatorami powstania jednostki w Tuszymie byli: Jakub Gałda i Wojciech Szałda oraz ówczesny wójt - Jan Szałda, którzy z pomocą Piotra ... Wizyty

Cieszyn
OSP Cieszyn – Marklowice

OSP Cieszyn – Marklowice

Według pierwszych protokołów powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Marklowicach datuje się na 19.08.1928, kiedy to o godz.16.00 w gospodzie pani Wałkowej zebrani mieszkańcy spotkali się z w-ce Prezesem Cieszyńskiego Związku Pożarniczego p. Pachtem oraz naczelnikiem Bobrka p. Wojtkiem. Po... Wizyty

Frydrychowice
Ochotnicza Straż Pożarna we Frydrychowicach

Ochotnicza Straż Pożarna we Frydrychowicach

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej we Frydrychowicach funkcjonuje nieprzerwanie od ponad 100 lat. Według zapisów w Księdze Pamiątkowej rok założenia Ochotniczej Straży Pożarnej we Frydrychowicach datuje się rokiem 1912, a zarejestrowana w 1923 roku. ziało się to pod zaborem austryjackim. OSP... Wizyty

Krowica Hołodowska
OSP Krowica Hołodowska

OSP Krowica Hołodowska

Ochotnicza Straż Pożarna w Krowicy Hołodowskiej powstała w 1920 roku, zaledwie dwa lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Początkowo była formacją złożoną z okolicznych mieszkańców, którzy do pożarów jeździli konno. Jako sprzętu pożarniczego używano wówczas prowizorycznych... Wizyty

Krzeczów
OSP Krzeczów

OSP Krzeczów

Miejscowość Krzeczów położona w gminie Lubień województwo małopolskie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi nr 7 zwanej Zakopianką. Założenie Straży datuje się na rok 1935 . W styczniu 1936 wstępuje w szeregi OSP 27 członków z których wybrano zarząd. Rok 1937 zakup pierwszej ręcznej sikawki, hełmów... Wizyty

Słupca
Komenda Powiatowa i Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Słupcy

Komenda Powiatowa i Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Słupcy

W dniu 10.08.2015 roku dzięki uprzejmości Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Słupcy miałem możliwość odwiedzenia obiektu komendy i strażnicy Słupeckich strażaków, a także wykonania kilku zdjęć którymi chciałbym się z wami podzielić . Wizyty

Dobryń Duży
OSP w Dobryniu Dużym

OSP w Dobryniu Dużym

Historia Dobrynia Dużego sięga początków XV wieku. Wtedy to nad brzegiem rzeki Krzny powstała osada pod nazwą Dobryń. Wielokrotnie w swoich dziejach rabowana w wojnach i powstaniach narodowych. Najokrutniej potraktowali ją Kozacy w czasie I Wojny Światowej paląc ją doszczętnie, a ludzi zmuszając... Wizyty

Dukla
Ochotnicza Straż Pożarna w Dukli

Ochotnicza Straż Pożarna w Dukli

Ochotnicza Straż Pożarna w Dukli powstała 15 grudnia 1889 r. Jej założycielami byli: dr Karol Reiss, aptekarz Juliusz Fiebert, Franciszek Srkal, Aleksander Obłaza, Maurycy Goldchammer, Leon Lalicki, Władysław Ziembiński. Pierwotne nazwy to: Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej Miasta Dukli oraz.. Wizyty

Cieklin
OSP Cieklin

OSP Cieklin

Na początku XX w. na bazie Wiejskiego Pogotowia Ogniowego zaczęła się formować w Cieklinie Ochotnicza Straż Pożarna. Od wieków walka z pożarami była jednym z największych wyzwań dla społeczeństwa. Przy powszechnym stosowaniu drewna jako materiału budowlanego i dachach słomianych ogień zaprószony... Wizyty

Chotyłów
OSP Chotyłów

OSP Chotyłów

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej powstała w 1928 r. Decyzja o powstaniu podyktowana była potrzebą niesienia pomocy miejscowej ludności, ponieważ w tamtym okresie pożary masowo trawiły gospodarstwa i domy mieszkańców zarówno Chotyłowa jak i okolicznych miejscowości. Wizyty

Handzlówka
Ochotnicza Straż Pożarna w Handzlówce

Ochotnicza Straż Pożarna w Handzlówce

Ochotnicza Straż Pożarna w Handzlówce jest jedną z najprężniej działających jednostek w gminie Łańcut. Historia jednostki rozpoczyna się w roku 1910, kiedy to na wniosek Jana Lenara utworzono Sekcję Ochotniczej Straży Pożarnej przy Kółku Rolniczym. Wizyty

Czerwienne Dolne
OSP Czerwienne Dolne

OSP Czerwienne Dolne

OSP w Czerwiennem Dolnem istniała od 1947 r, ale remizę OSP zbudowano dopiero w 1950. Przy jej budowie pracowali miejscowi cieśle, którzy zarówno byli strażakami ochotnikami. Wizyty

Pomorsko
OSP Pomorsko

OSP Pomorsko

Jednostka OSP Pomorsko powstała w około 1970 roku. OSP posiada 25 członków w tym 16 czynnych, w tym 6 pracuje w PSP. OSP Pomorsko składa się z wykwalifikowanych strażaków, którzy posiadają uprawnienia z zakresu ratownictwa technicznego, KPP czy LPR. Druhowie posiadają również MDP która składa się... Wizyty

Pionki
OSP Pionki

OSP Pionki

OSP Pionki należy do KSRG, posiada dobrze wyszkolonych strażaków, których z roku na rok przybywa - rocznie średnio 5 osób kończy podstawowy kurs strażaków ochotników. Strażacy kolejno przechodzą kusy medyczne oraz techniczne. Wizyty

Żarów
Ochotnicza Straż Pożarna w Żarowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Żarowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Żarowie powstała w 1946 roku. Pierwszą remizą był, nieistniejący już, budynek z kamienia przylegający do muru kościelnego, przy bramie do Kościoła. Pierwszym pojazdem do gaszenia pożarów była zaprzęgana konno pompa wodna. W miejscowości były na zmianę trzy zaprzęgi konne. Wizyty

Rudnik Wielki
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Wielkim

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Wielkim

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Wielkim powstała 25 czerwca 1956r. W 1958 r. nastąpiło poświęcenie motopompy przez ks. Turlejskiego. 25 września 1983 r. odbyło się przekazanie strażnicy i 25-lecie OSP. W 1985 r. OSP Rudnik Wielki otrzymuje pierwszy samochód marki - Żuk. W 1997r. został... Wizyty

Świdnica
OSP Świdnica k/Zielonej Góry

OSP Świdnica k/Zielonej Góry

OSP w Świdnicy jest największą jednostka ratowniczo-gaśniczą w gminie. Aktywnie uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych , szkoleniach oraz manewrach na terenie gminy i powiatu. Przez Świdnicę przebiega DK27 na której często dochodzi do wypadków. Obecnie jednostka posiada dwa samochody... Wizyty

Następna strona