Modzurów
OSP Modzurów

OSP Modzurów

Historia służby strażackiej w Sołectwie Modzurów sięga odległej historii, jednostka powstała w 1933r. i nosiła nazwę Freiwillige Feuerwehr In Musern, należała do Freiwillige Feuerwehr Grzędzinie. Inicjatorem, założycielem i pierwszym komendantem ówczesnej straży był pan Marwitz. Jego... Wizyty

Wyżne
Ochotnicza Straż Pożarna w Wyżnem

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyżnem

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyżnem powstała w 1910 roku staraniem działaczy Kółka Rolniczego, któremu przewodniczył kierownik miejscowej Szkoły Podstawowej - Karol Burghard. Już w pierwszym roku istnienia członkowie OSP (a przynajmniej ich część) posiadali jednolite umundurowanie: szerokie... Wizyty

Łazy
Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach

Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach

Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach została powołana na zebraniu wiejskim 21 stycznia 1975 r. a zarejestrowana w Komendzie PSP w Bochni 27 sty 1975 r. Na początku straż korzystała ze sprzętu miejscowego PGR-u. W miarę upływu lat jednostka wzbogaciła się o swój sprzęt gaśniczy, lecz pozostawała nadal.. Wizyty

Sułkowice
OSP Sułkowice - Łęg

OSP Sułkowice - Łęg

Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach została założona 15 lutego 1924 roku. Na początku straż nie posiadała umundurowania, posiadali tylko czapki. Ówczesny rząd nie dawał żadnych dotacji pieniężnych na ten cel. Pieniądze na zorganizowanie straży zbierane były ze składek ludności oraz innych... Wizyty

Skowronno Górne
OSP w Skowronnie Górnym

OSP w Skowronnie Górnym

Ochotnicza Straż Pożarna w Skowronnie Górnym powstała 6 grudnia 1962 roku. Została założona przez ówczesnego prezesa Mazura Eugeniusza . Od 1966 roku zaczęto budowę remizy strażackiej w którą włączyli się okoliczni mieszkańcy oraz druhowie z terenu gminy Pińczów. Jednostka na rok 1966 rok.. Wizyty

Zbiroża
OSP Zbiroża

OSP Zbiroża

Ochotnicza Straż Pożarna w Zbiroży (gmina Mszczonów, województwo mazowieckie) powstała w maju 1963 roku. Założyło ją trzech mieszkańców Zbiroży. Początki działalności OSP były trudne ze względu na brak sprzętu. Członkami jednostki byli głównie mieszkańcy miejscowości Zbiroża. Wizyty

Wilkowiecko
OSP Wilkowiecko

OSP Wilkowiecko

Jednostka OSP Wilkowiecko powstała w 1917 roku była to 3 organizacja społeczna we wsi. Pierwszą była szkoła elementarna utworzona w 1865 roku, drugą była orkiestra dęta powstała w 1914 roku. Nowo powołany zarząd organizował drużynę strażaków i niezbędny sprzęt ppoż.. Wizyty

Łuków Śląski
Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowie Śląskim

Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowie Śląskim

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukowie Śląskim nastąpiło wiosną 1931 roku z inicjatywy Karola Mielimonki, który został pierwszym Prezesem założonej organizacji. Naczelnikiem został Alojzy Mielimonka, Zastępcą Naczelnika Józef Tomiczek, a Członkami Zarządu Franciszek Słanina i Franciszek... Wizyty

Chmielowice
OSP Chmielowice

OSP Chmielowice

Dzisiaj prezentujemy Wam jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z Chmielowic, która na przestrzeni 85 lat OSP Chmielowice aktywnie uczestniczy w życiu społeczeństwa współpracując z radą sołecką, a od roku 2004 roku także z Towarzystwem Przyjaciół Chmielowic. Wizyty

Koszyce Wielkie
OSP Koszyce Wielkie

OSP Koszyce Wielkie

Według opowiadań przekazywanych z pokolenia na pokolenie oraz opowiadań żyjących jeszcze druhów, początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszycach Wielkich sięgają czasów zaboru austriackiego, a rok powstania uważa się 1912. Wizyty

Wygoda
OSP w Wygodzie

OSP w Wygodzie

Historia OSP w Wygodzie rozpoczyna się w 1930 roku, kiedy to na zebraniu wiejskim postanowiono zorganizować oddział strażacki. Według mieszkańców powody ku temu były poważne. Budynki wszystkie były drewniane i pokryte słomą. Stwarzało to wielkie zagrożenie powstania pożaru, który wówczas mógł... Wizyty

Bieńkowice
Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńkowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńkowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńkowicach powstała 6 listopada 1949 roku, a bezpośrednim powodem jej założenia była duża liczba pożarów trawiących w tamtym okresie okoliczne gospodarstwa, a co za tym idzie strach mieszkańców przed żywiołem. Pierwszym komendantem wybrany został dh Władysław Gargul... Wizyty

Janowice
OSP w Janowicach

OSP w Janowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach powstała w 1908 roku przy miejscowym kółku rolniczym. Założycielem był Michał Papla, mieszkaniec Janowic. Źródłem potwierdzającym założenia straży jest książeczka pamiątkowa założona w 1908 roku. Księga ta już w kolejnym wydaniu opisująca wszystkie zdarzenia... Wizyty

Gózd
OSP Gózd

OSP Gózd

Jednostka została powołana w 1927 roku, kiedy to wieś Gózd leżała w gminie Kuczki, w powiecie radomskim, województwa kieleckiego. Potrzeba zorganizowania straży wynikała z położenia wsi wokół lasów mieszanych, co stanowiło duże zagrożenie pożarowe. Wizyty

Ruchna
OSP Ruchna

OSP Ruchna

Ochotnicza Straż Pożarna w Ruchnie powstała 20 czerwca 1924 roku. Założycielami tej ważnej dla społeczeństwa organizacji byli rolnicy: Brzozowski Aleksander, Solka Feliks, Rychlik Józef, Brzezik Emil. Wizyty

Charkówka
OSP w Chorkówce

OSP w Chorkówce

Zakłada się że jednostka OSP w Chorkówce została założona w 1922r. Wiemy także, że jednostka posiadała sikawkę konną, która została przekazana do PSP w Krośnie. Jednostka została reaktywowana w 1995r. Podczas zebrania wyłoniono zarząd, który rozpoczął starania o nowy budynek przeznaczony na... Wizyty

Wołczyn
Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczynie została założona w 1895 roku. Od 1995 włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, aktualnie zaklasyfikowana jako jednostka typu S-5. W ramach rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego jednostka w Wołczynie została wytypowana do... Wizyty

Otwock
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Otwocku

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Otwocku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej działa na terenie powiatu otwockiego o powierzchni 615 km2 i zamieszkałego przez blisko 115 tysięcy mieszkańców. W powiecie funkcjonują gminy miejskie – Otwock i Józefów, gmina miejsko-wiejska Karczew i gminy wiejskie: Celestynów, Kołbiel, Osieck, So... Wizyty

Pustynia
Ochotnicza Straż Pożarna w Pustyni

Ochotnicza Straż Pożarna w Pustyni

Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustyni obfitują w wiele ciekawych wydarzeń obejmujących okres blisko stu lat. Swoimi dotychczasowymi ofiarnymi czynami i społeczną działalnością na rzecz ochotniczego pożarnictwa i lokalnych społeczności, strażacy z Pustyni na trwałe wpisali się w historie... Wizyty

Nowe
OSP w Nowem

OSP w Nowem

OSP w Nowem założona została w 1872 roku, jako jedna z pierwszych straży pożarnych na Pomorzu Gdańskim w ówczesnych Prusach Zachodnich, stając się zarazem najstarszą jednostką ochotniczą z terenu powiatu świeckiego. Wizyty

Skandawa
OSP Skandawa

OSP Skandawa

Ochotnicza Straż Pożarna Skandawa jest jednostką typu S-1. Jedną z czterech jednostek na terenie gminy Barciany. Druhowie nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ale to nie przeszkadza im w działaniu. Wizyty

Lipa
OSP Lipa

OSP Lipa

Dzisiaj prezentujemy Wam druhów z OSP Lipa. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipie została założona w kwietniu 1946 roku i wcielona jest w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Wizyty

Karlino
Ochotnicza Straż Pożarna Karlino

Ochotnicza Straż Pożarna Karlino

Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1946 roku. Poprzez swoja długoletnią tradycję wpisała się w karty historii, biorąc czynny udział w dużej ilości działań ratowniczo-gaśniczych. Najbardziej znaną akcją, która odbiła się echem w całej Polsce oraz poza jej granicami, było gaszenie szybu ropy... Wizyty

Następna strona