Warszawa

Ćwiczebny alarm w Akademii Sztuki Wojennej

Ćwiczebny alarm w Akademii Sztuki Wojennej

19 grudnia w budynku 56 Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbył się ćwiczebny alarm pożarowy.

Ćwiczenia miały na celu m.in. pogłębienie i utrwalenie wiadomości o zasadach postępowania żołnierzy i pracowników wojska w przypadku wybuchu pożaru, przygotowanie komórek organizacyjnych do współdziałania ze strażami pożarnymi w walce z pożarem oraz w zakresie prowadzenia wspólnej akcji ratowniczo – gaśniczej, doskonalenie działania służb dyżurnych odpowiedzialnych za organizację i przeprowadzenie ewakuacji ludzi i mienia z zagrożonych budynków i doskonalenie kierowników komórek organizacyjnych i osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji.

W ćwiczeniach udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 12 i 13 oraz Wojskowa Straż Pożarna 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki.

Foto. Akademia Sztuki Wojennej

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria

strazacki.pl/ŁS