Kolno

Ćwiczenia 'MLEKPOL 2016' w Kolnie

Ćwiczenia 'MLEKPOL 2016' w Kolnie

W czwartek 08.12.2016r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP w Białymstoku przeprowadziła na obiektach Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Kolnie Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” ćwiczenia praktyczne pod kryptonimem „MLEKPOL 2016”.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania do współdziałania na wypadek wystąpienia zagrożenia chemicznego, sprawdzenie i doskonalenie umiejętności służb dyżurnych Powiatowych i Miejskich Stanowisk Kierowania PSP, sprawdzenie środków alarmowania i łączności (dowodzenia i współdziałania) oraz utrzymywania łączności pomiędzy współuczestniczącymi siłami i środkami.

Założenia do ćwiczeń przewidywały dwa epizody.
Epizod pierwszy zakładał, że wyniku rozszczelnienia instalacji chłodniczej doszło do wycieku amoniaku. Pracownicy zakładu podejmują nieudaną próbę usunięcia awarii w wyniku czego, poszkodowana zostaje jedna osoba, która próbowała ograniczyć wyciek.
Epizod drugi zakładał pożar. W wyniku ewakuacji w jednym z pomieszczeń magazynowych, w którym składowane są opakowania do wyrobów gotowych dochodzi do zwarcia instalacji elektrycznej w wózku widłowym znajdującym się w magazynie. Z palącego się pojazdu ogień rozprzestrzenia się na magazynowane opakowania kartonowe, palety oraz folię do pakowania. Wyniku nieudanej próby gaszenia poszkodowane zostają cztery osoby.

W prowadzonych działaniach zaangażowanych było 14 zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Białegostoku, Łomży, Grajewa, Zambrowa i Kolna, wchodzących w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego oraz 4 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Lachowa, Turośli, Kątów i Zabiela, wchodzących w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Łącznie w manewrach ćwiczyło 80 strażaków z terenu województwa podlaskiego.

Ćwiczenia wspierane były przez służby Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, które zabezpieczały drogi dojazdu, nadzorowały ewakuację pracowników zakładu oraz pobliskich domów, Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Łomży Filia w Kolnie, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Kolnie oraz Gminę Kolno.

Foto. KP PSP Kolno

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Banner SLS Launch 750x100px

Galeria

strazacki.pl/ŁS