Klucz do ugaszenia pożaru - rozpoznanie wodne

Klucz do ugaszenia pożaru - rozpoznanie wodne
Etykiety interwencje - pożar - rozpoznanie - taktyka - woda

Bezpośrednio po przybyciu na miejsce trwania pożaru dowódca z przodownikiem roty I przystępuje do rozpoznania sytuacji pożarowej. Najczęstszym wariantem jest rozpoznanie bojem, czyli prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych stopniowo dokonując bardziej szczegółowego rozpoznania. Rozpoznanie pożarowe kluczowe dla taktyki gaśniczej nie zda się na wiele bez sprawnego i dobrze przeprowadzonego rozpoznania wodnego.

Prowadzone ono jest przez rotę II. Pierwszą rzeczą do ustalenia jest obecność miejsc z których można czerpać wodę do celów gaśniczych. Najczęściej jest to hydrant naziemny bądź podziemny, lecz w razie braku sieci wodociągowej konieczne jest znalezienie zastępczego źródła wody, którym może być zbiornik przeciwpożarowy, rzeka, potok, a nawet w niektórych przypadkach studnia. W przypadku braku jakichkolwiek zasobów wodnych dowódca wiedząc o tym może zmienić plan akcji przechodząc do obrony, zastępując wodę innym dostępnym środkiem gaśniczym jak np. piasek, śnieg lub decydując się na dowożenie wody.

Jeśli jednak udało się zlokalizować potencjalne miejsce czerpania należy określić jego wydajność lub zapas wody. Niedostateczna wydajność punktu wodnego wymusza ograniczenie prowadzonych działań, a zapas wodny czasu prowadzenia akcji przy zastosowaniu określonej liczby prądów wody. Zarówno jedna jak i druga sytuacja w bliższej lub dalszej perspektywie wymusza na Kierującym Działaniami Ratowniczymi dodatkowe działania.

Następnie należy określić odległość od miejsca pożaru i możliwość poboru wody. W praktyce bardziej opłaca się czerpać wodę z bardziej odległych miejsc pozwalająca swobodnie prowadzić akcje gaśniczą, aniżeli bliższych miejsc, które nie dają takiej pewności. Nie mniej ważna jest możliwość poboru wody. Pamiętać należy że praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich kształtuje się w okolicach 7,5 m. Zatem miejsca poboru wody których lustro wody jest na znacznej odległości od miejsca ustawienia motopompy jak np. zbiornik wody częściowo wypełniony, górski potok o bardzo stromych i wysokich brzegach mogą sprawiać problemy wymuszające zastosowanie dodatkowych rozwiązań jak np. dodatkowej motopompy pływającej lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z ujęcia.

Ostatnim elementem jest określenie drogi dojścia, dojazdu. Jest to szczególnie istotne kiedy dysponuje się samochodami pożarniczymi typu GBA wyposażonymi jedynie w autopompy. W takich wypadkach pożądana jest możliwość ustawienia samochodu pożarniczego obok miejsca poboru wody. Oczywiście każda sytuacja jest indywidualna i także takiego podejścia wymaga rozpoznanie. Nie mniej jednak warto zwrócić uwagę na przedstawione czynniki.

Rozpoznanie wodne powinno być prowadzone nawet wówczas kiedy możliwości i sytuacja pożarowa sugerują brak konieczności czerpania wody. Pożar jest żywiołem nieobliczalnym potrafiącym w każdej chwili zmienić swoje oblicze. Dlatego i na taką ewentualność należy być przygotowanym. O trafności doboru formy działań decyduje zatem w takim samym stopniu rozpoznanie wodne co rozpoznanie pożarowe. Posiadanie zaopatrzenia wodnego jest w wielu sytuacjach kluczowe.

Zdjęcie ilustrowane Patryk Abczyński

---

Odwiedź nasz sklep strażacki i skorzystaj z oferty odzieży, gadżetów i kalendarzy strażackich.

Strażacki.pl

Etykiety interwencje - pożar - rozpoznanie - taktyka - woda

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet