Podręczny sprzęt burzący

Podręczny sprzęt burzący

Podręczny sprzęt burzący w straży pożarnej najczęściej stosowany podczas akcji ratowniczo – gaśniczych, katastrof budowlanych czy pracach rozbiórkowych. Najpopularniejszym sprzętem burzącym jest oczywiście halligan oraz bosak strażacki.

Sprzęt burzący dzielimy na:

-sagan – jest to topór ciężki o wadze ponad 3 kg oraz długości 90cm, stosowany do przecinania drewnianych elementów czy wyważania drzwi,

-kilof – stosowany najczęściej podczas wykonywania wykopów, rozbijania murów czy zrywania podłogi stropów,

-łom – stosowany do podważania ciężarów itp,

-inopur – (siekierołom) coraz rzadziej spotykany w straży, stosowany do otwierania drzwi mieszkań, samochodów, przecinania i odginania blachy,

-nożyce ręczne – stosowane do przecinania prętów stalowych, kłódek, przewodów itp.

-halligan – opis znajdziecie na naszym portalu http://strazacki.pl/szkolenia/halligan-tool-basic-training

-bosak – najpopularniejszy i najstarszy sprzęt z tego działu, wyróżniamy pięć rodzajów bosaków:

-podręczny (najczęściej stosowany),

-ciężki,

-lekki,

-strzechowy,

-sufitowy.

Foto Konrad Pluciński

Strażacki.pl

Podręczny sprzęt burzący w straży pożarnej najczęściej stosowany podczas akcji ratowniczo – gaśn

Galeria