Kraj

4 nominacje generalskie z okazji Dnia Strażaka

Według najnowszych doniesień, z okazji Dnia Strażaka w tym roku, Prezydent RP ma wręczyć 4 nominacje generalskie na stopień nadbrygadiera. Funkcjonariuszami, którzy otrzymają awanse są:

st. bryg. Arkadiusz Przybyła
W latach 2016-2019 zajmował stanowisko zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu, a 19 grudnia 2019 r. został powołany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na stanowisko zastępcy komendanta głównego PSP oraz zastępcy szefa Obrony Cywilnej Kraju.


- st. bryg. Jarosław Nowosielski
W listopadzie 2018 roku powołano go na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Od 27 marca 2020 roku st. bryg. Jarosław Nowosielski pełni służbę na stanowisku mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

- st. bryg. Mariusz Feltynowski
W 2019 r. komendant główny PSP powierzył mu pełnienie obowiązków dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, a w 2020 r. otrzymał mianowanie na to stanowisko. Od 26 stycznia 2021 roku, decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji, Feltynowski rozpoczął służbę jako rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

- st. bryg. Dariusz Matczak
W 2016 roku został powołany na stanowisko zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, a od grudnia 2019 roku pełnił obowiązki szefa wielkopolskiego garnizonu. 17 stycznia 2020 roku został powołany na stanowisko wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Wszyscy wymienieni mają oficjalnie otrzymać awans 7 maja 2021 roku w Pałacu Prezydenckim.

Strażacki.pl

Według najnowszych doniesień,