Łódź

[FOTO] 11 jednostek OSP ćwiczyło na terenie łódzkiego zakładu oczyszczania

[FOTO] 11 jednostek OSP ćwiczyło na terenie łódzkiego zakładu oczyszczania

W ostatnim czasie kwestie śmieciowe to temat łatwopalny. Płonęło wiele wysypisk – tych legalnych i nielegalnych. Bezmyślność ludzka angażowała do pracy olbrzymie Siły i Środki z różnych części kraju i różnych formacji – w tym także Ochotniczych Straży Pożarnych. Wobec zaistniałej sytuacji 7 lipca 2018r. w Łodzi zorganizowano ćwiczenia mające na celu sprawdzenie i uzupełnienie wiedzy, sprawności i umiejętności łódzkich druhów, a także przygotowanie ich na walkę z żywiołem trawiącym odpady. Przeprowadzone na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania ćwiczenia eksploatowały infrastrukturę obiektu przy ul. Tokarzewskiego w znacznym procencie. Składały się z trzech scenariuszy:

  1. Pożar pojazdu dostawczego w hali magazynowej. Auto posiadało na „pace” butle z acetylenem. Prób gaszenia pożaru podjęło się dwóch pracowników hali, którzy w efekcie odnieśli obrażenia.
  2. Wypadek samochodu osobowego na terenie stacji paliw. Samochód przewożący cztery osoby uderza w dystrybutor uszkadzając go. Dochodzi do rozszczelnienia dystrybutora i wycieku paliwa. W budynku znajdującym się 30 m od miejsca zdarzenia znajdują się cywile. Istnieje realne zagrożenie eksplozji i pożaru.
  3. Na terenie zakładu podpalone zostają kontenery z różnorodnymi odpadami. W okolicy kontenerów usypana jest hałda śmieci, a w bezpośredniej okolicy stacjonują zaparkowane autobusy miejskie i turystyczne.

Start ćwiczeń poprzedzony odprawą zaplanowano na godz. 10:00. Wówczas strażacy ruszyli do akcji, które miały miejsce niemalże w tym samym czasie. Po lekko ponad godzinie czasu zadania zakończono, a na zbiórce po ćwiczeniach podsumowano realizację przez druhów wyznaczonych zadań. Oficerowie PSP ocenili całość przebiegu działań na poziomie dobrym. Jak zawsze – znalazło się kilka elementów do dopracowania, jednak nie stanowiły one większego problemu dla przebiegu zadań. Po zakończonych ćwiczeniach strażacy udali się na grochówkę przygotowaną u gospodarzy terenu.

Jednostki które wzięły udział w ćwiczeniach:

- OSP Łódź - Andrzejów
- OSP Łódź - Łagiewniki
- OSP Łódź - Łaskowice
- OSP Łódź - Mikołajew
- OSP Łódź - Mileszki
- OSP Łódź - Nowosolna
- OSP Łódź - Retkinia
- OSP Łódź - Sikawa
- OSP Łódź - Stare Złotno
- OSP Łódź - Wiączyń
- OSP Łódź - Wiskitno

Poza aspektem ćwiczebnym – spotkanie przekazało społeczności pożarniczej m. Łodzi jeszcze jedną ciekawostkę. Otóż Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Łodzi planuje utworzyć… własną OSP! Niebawem Łódź może spodziewać się 15-stej jednostki OSP MPO Łódź. Temat w miarę rozwoju będziemy śledzić i relacjonować. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.

Strażacki.pl

W ostatnim czasie kwestie śmieciowe to temat łatwopalny. Płonęło wiele w


florian v3

750x100 uvex v2

etui strazackie na telefon


Galeria

Czytaj również