Prosna

Podczas ćwiczenia RENEGADE/SAREX-22 alarmowo przedysponowano jednostki PSP i OSP do gaszenia wielkopowierzchniowego pożaru lasu

Podczas ćwiczenia RENEGADE/SAREX-22 alarmowo przedysponowano jednostki PSP i OSP do gaszenia wielkopowierzchniowego pożaru lasu

W dniach 9-13 maja br. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) przeprowadziło ćwiczenie taktyczno-specjalne pk. RENEGADE/SAREX-22, które celem było sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu obrony powietrznej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego na terenie przestrzeni powietrznej i terytorium lądowego RP oraz Bałtyku.

Wśród uczestników ćwiczenia (w ramach układu pozamilitarnego) udział wzięły siły i środki m.in.: Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach KSRG, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Polskiego Czerwonego Krzyża, Policji w tym Zarządu Lotnictwa Głównego Sztabu Policji, Straży Granicznej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i inne.

Podczas realizacji ćwiczeń postawiono następujące zagadnienia szkoleniowe:

  • przeprowadzenie operacji ratowania załogi uszkodzonego okrętu podwodnego oraz transportu poszkodowanych do wyznaczonych miejsc odbioru i placówek medycznych;
  • przeprowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczej załogi i pacjentów śmigłowca ratowniczego, który uległ awaryjnemu lądowaniu w trenie przygodnym;
  • sprawdzenie zdolności wydzielonych Lotniczych Zespołów Poszukiwani i Ratownictwa Lotniczego (LZPR)) do prowadzenia misji poszukiwawczo - ratowniczych w ramach tzw. Manewrów Służby ASAR, poprzez działanie w jednolitym scenariuszu dla wszystkich LPZR w aspektach: lotniczym, SIL i medycznym;
  • rozwijanie zdolności w zakresie prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych, zgrywania i współdziałania wydzielonych sił i środków WOT z innymi służbami i instytucjami w ramach wsparcia służby ASAR.

Jeden z ćwiczonych epizodów zakładał prowadzenie misji poszukiwawczo-ratowniczej po rozbiciu się wojskowego statku powietrznego podczas realizacji zadań nad Zalewem Zegrzyńskim, którym podróżowały 4 osoby, wszyscy poszkodowani w hipotermii do podjęcia przez 4 różne statki powietrzne i służby.

W trakcie realizacji tego epizodu na terenie województwa mazowieckiego, pow. grójecki, m. Prosna, nastąpiło faktyczne zdarzenie tj.: wielkopowierzchniowy pożar lasu o pow. ok 100 ha. W związku z powyższym, załoga policyjnego śmigłowca wraz z ćwiczącymi strażakami została przedysponowana do działań gaśniczych i obrony pobliskich zabudowań.

O pożarze pisaliśmy tutaj: [FOTO] Pożar 100 hektarów lasu w okolicy Grójca. Trudna akcja strażaków - wykorzystano zbiornik „Bambi Bucket”

Źródło: KG PSP 

Strażacki.pl

W dniach 9-13 maja br. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORS

Galeria

Czytaj również