Braniewo

Ćwiczenia JRG Braniewo na przejściu granicznym

Ćwiczenia JRG Braniewo na przejściu granicznym

W czwartek, 3 grudnia w Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach przeprowadzona została próbna ewakuacja pracowników straży granicznej oraz personelu pomocniczego.

Zrealizowane ćwiczenie umożliwiło sprawdzenie procedur, zasad postępowania i zachowania na wypadek zagrożenia obowiązujących na terenie placówki straży granicznej - informuje KP PSP w Braniewie. Do czasu przyjazdu straży pożarnej funkcjonariusze PSG w Grzechotkach realizowali czynności wynikające z przyjętych norm. Dodatkowo sprawdzono poprawność działania sygnalizacji pożarowej rozmieszczonej zarówno w obiekcie straży granicznej jak również oddziału celnego.

Zadaniem strażaków z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Braniewie było między innymi sprawdzenie czy wszystkie osoby opuściły zagrożone pomieszczenia, wymiana informacji pomiędzy osobami funkcyjnymi poszczególnych służb, oddymienie pomieszczeń oraz poddanie ocenie sposobu przeprowadzenia ewakuacji.

Foto. st. kpt. Ireneusz Ścibiorek

Strażacki.pl

W czwartek, 3 grudnia w Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach przeprowadzona została próbna ewakua

Galeria

Czytaj również