100% L4 dla Służb Mundurowych

100% L4 dla Służb Mundurowych

Problem z 80% L4 w służbach mundurowych dobiega końca. Nowe ubezpieczenie L4 umożliwia otrzymanie do 100% wysokości uposażenia przebywających na zwolnieniach lekarskich Funkcjonariuszy Służb Mundurowych w tym strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Ubezpieczenie L4 dedykowane jest dla Służb Mundurowych:
• Straż Graniczna
• Policja
Państwowa Straż Pożarna
• Biuro Ochrony Rządu
• Wojsko Polskie
• Służba Więzienna
• Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
• Agencja Wywiadu
• Służba Kontrwywiadu Wojskowego
• Służba Wywiadu Wojskowego
• Centralne Biuro Antykorupcyjne
• Żandarmeria Wojskowa

Mamy do wyboru trzy opcje ubezpieczenia. W podstawowej wersji ubezpieczenia mundurowy płacący niecałe 10 zł miesięcznie otrzyma 20 proc. uposażenia za czas choroby niezwiązanej ze służbą. Podstawą wypłaty odszkodowania jest jedynie zwolnienie lekarskie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę oraz tzw. pasek lub zaświadczenie o wynagrodzeniu, na którym została zamieszczona informacja o obniżeniu uposażenia ze względu na chorobę. Istnieje jeszcze opcja za 20 zł, która obejmuje ubezpieczenie NNW oraz opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia bądź chorym członkiem rodziny. Natomiast za 50 zł miesięcznie możemy dodatkowo wykupić pakiet rozszerzony ubezpieczenia NNW.

Ubezpieczenie dedykowane jest tylko dla Funkcjonariuszy Służb Mundurowych oraz Żołnierzy. W chwili przystąpienia do ubezpieczenia Funkcjonariusz/Żołnierz nie może przebywać na zwolnieniu lekarskim. Do ubezpieczenia można przystąpić on line opłacając składkę do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony ubezpieczeniowej, w przypadku nie opłacenia składki do 20 dnia miesiąca- ochrona ubezpieczeniowa następuje od kolejnego miesiąca (np. przystąpienie i opłacenie składki do 20 października- ochrona od 01 listopada lub przystąpienie i opłacenie składki po 20 października- ochrona od 01 grudnia).

ZAKRES UBEZPIECZENIA L4 obejmuje czasową utratę zdolności do wykonywania pracy od 7 do 90 dni w ciągu okresu ubezpieczenia.

Żeby się ubezpieczyć nie trzeba wychodzić z domu, wystarczy mieć dostęp do internetu i ubezpieczyć się on-line. Osobom ubezpieczonym przysługują dodatkowe możliwości, m.in. darmowe członkostwo w Stowarzyszeniu Forum Grup Zawodowych, pomoc prawną przy wypłacie świadczeń, pomoc przy likwidacji szkód i roszczeń, bezpłatne porady prawne, konsultacje mailowe bądź telefoniczne, wzajemne wsparcie, pomoc oraz doradztwo Członków FGZ, udział w szkoleniach, konferencjach, imprezach kulturalnych organizowanych przez FGZ oraz możliwość skorzystania z produktów oferowanych przez podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem.

Wejdź na http://ubezpieczeniel4.pl/ i ubezpiecz się bo naprawdę warto!!

Strażacki.pl

Problem z 80% L4 w służbach mundurowych dobiega końca.

Galeria

Czytaj również