Bakałarzewo

100 – lecie OSP w Bakałarzewie oraz przekazanie samochodów pożarniczych

100 – lecie OSP w Bakałarzewie oraz przekazanie samochodów pożarniczych

30 kwietnia 2022 roku w Bakałarzewie odbyła się uroczystość obchodów 100 – lecia jednostki OSP w Bakałarzewie połączona z przekazaniem samochodów ratowniczo – gaśniczych, wręczeniem odznaczeń oraz decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego druhom OSP.

Jednostka posiada 100 - letnią tradycję i od ponad ćwierć wieku funkcjonuje w strukturach krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Medalami Honorowymi im. Bolesława Chomicza oraz medalami „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono druhów z jednostek w Bakałarzewie i Starym Skazdubie. Doceniono również druhów emerytów, którym na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych przekazano decyzję o przyznaniu świadczenia ratowniczego.

Kulminacyjnym momentem było przekazanie i poświęcenie pojazdów pożarniczych. Nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu MAN do OSP w Bakałarzewie. Koszt zakupu wyniósł 403 900,00 zł, z czego 150 tys. zł pochodziło z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 250 tys. zł z budżetu Gminy Bakałarzewo, a pozostała kwota od miejscowego przedsiębiorcy.

Dzięki sfinalizowaniu tego zakupu dokonano przekazania z OSP w Bakałarzewie lekkiego samochodu ratownictwa technicznego do OSP w Starym Skazdubie, gdzie zastąpi wysłużony Star 244, którego można będzie oglądać w skansenie pożarnictwa przy remizie OSP Bakałarzewo.

Źródło: KM PSP w Suwałkach

Strażacki.pl

30 kwietnia 2022 roku w Bakałarzewie odbyła się uroczysto

Galeria

Czytaj również