34 samochody dla OSP. Wyniki przetargu

34 samochody dla OSP. Wyniki przetargu


W dniu 16 grudnia Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił wyniki przetargu na dostawę 34 samochodów dla małopolskich jednostek OSP.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 34 średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych w ramach projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” współfinansowanego w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.

W przetargu udział wzięło sześć firm tj. WISS, Bocar, Rosenbauer, Szczęśniak, Moto-Truck i Stolarczyk.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy PS BOCAR z Korwinowa, która otrzymała maksymalną liczbę punktów, na drugim miejscu znalazła się firma Szczęśniak - 99,02 pkt, a na trzecim WISS - 97,44 pkt.

Cena oferty firmy Bocar to to 23 mln 160 tys złotych brutto.

Jak poinformował nasz portal Urząd Marszałkowski do strażaków trafi średni samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu Volvo FLD3C/FL wyposażony w zbiornik wody 3000 litrów i autopompę Johstadt/To 3000.

Urząd prowadził powyższe postępowanie w imieniu i na rzecz gmin: Biecz, Borzęcin, Klucze, Myślenice, Kęty, Kłaj, Laskowa, Michałowice, Słomniki, Mogilany, Niepołomice, Limanowa, Raba Wyżna, Gromnik, Bukowno, Stary Sącz, Poronin, Andrychów, Szczucin, Charsznica, Krzeszowice, Łapsze Niżne, Wieprz, Koniusza, Zator, Zembrzyce, Dobra, Skrzyszów, Trzebinia, Uście Gorlickie, Sułoszowa, Rzepiennik, Tokarnia i Miasto Grybów.

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Banner SLS Launch 750x100px

strazacki.pl/ŁS

Czytaj również