ARiMR ogłasza konkurs dla OSP. Do wygrania m.in. torby medyczne!!

ARiMR ogłasza konkurs dla OSP. Do wygrania m.in. torby medyczne!!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa na swojej stronie internetowej ogłosiła konkurs dla Ochotniczych Straży Pożarnych na krótki film pt. "BEZPIECZNA ZABAWA I PRACA NA WSI PODCZAS WAKACJI". OSP mogą wygrać m.in. torby medyczne R1 czy pilarkę spalinową.

Przedmiotem konkursu jest krótki film promocyjny lub reklamowy ujęty w formie multimedialnej, trwający od 60 do 120 sekund o tematyce promującej bezpieczną  zabawę i pracę na wsi podczas wakacji. -Okres wakacji to czas wypoczynku, ale również wytężonych prac w rolnictwie i niestety wypadków z udziałem dzieci. Celem przeprowadzanej kampanii jest dążenie do ograniczenia wypadków oraz poprawy ochrony zdrowia wśród rolników i członków ich rodzin. - informuje ARiMR.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy: wojewódzki i ogólnopolski. W pierwszym (15.06-20.07.2017 r.) powołane w każdym Oddziale Regionalnym jury wyłoni 5 najlepszych prac konkursowych. Wszystkie wyróżnione OSP otrzymają torby medyczne R1.

Film najlepiej oceniony przez Oddział Regionalny, weźmie udział w drugim etapie  (2-10.08.2017 r.), w którym na fejsbukowym profilu ARiMR odbędzie się publiczne głosowanie. Film z największą liczbą głosów (polubień) zostanie nagrodzony pilarką spalinową Husqvarna.

Prace konkursowe można przesyłać od 15 czerwca 2017 r. do 20 lipca 2017 r.  na adres właściwego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Regulamin konkursu - otwórz

Załącznik nr 1 - Adresy Oddziałów Regionalnych ARiMR - otwórz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych -otwórz

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria

Strazacki.pl