Będą zmiany w naborze do służby kandydackiej!

Będą zmiany w naborze do służby kandydackiej!

W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej i MSWiA trwają prace nad zmianą zasad naboru do służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i szkołach aspirantów PSP.

Obecnie zgodnie z przepisami do służby kandydackiej może być przyjęta osoba w wieku do 23 lub 25 roku życia, posiadające obywatelstwo polskie, zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby w PSP, świadectwo dojrzałości oraz wynik pozytywny z egzaminu wstępnego.

Projekt zakłada dwie ważne zmiany.

Pierwsza polega na ujednoliceniu warunków wstępnych do służby kandydackiej w szkołach aspirantów PSP i SGSP, kandydat będzie musiał posiadać świadectwo dojrzałości, nie przekroczenie 25 roku życia oraz spełnić wymagania określone w postępowaniu rekrutacyjnym. Obecnie do szkół aspirantów PSP są przyjmowane osoby, które nie przekroczyły 23 roku życia.

Druga zmiana polega na rezygnacja z egzaminu wstępnego składającego się z dwóch części tj. sprawnościowej i pisemnej na rzecz egzaminu sprawności fizycznej. Forma egzaminu pozostaje bez zmian. Zamiast egzaminu pisemnego w trakcie procesu rekrutacji będą uwzględniane wyniki z matury.

Zmiany przepisów, które będą obowiązywały już w trakcie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 mają na celu przede wszystkim uporządkowanie i usprawnienie spraw związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do szkół PSP oraz szybsze uzyskanie informacji o jej wynikach.

Foto. SA PSP Poznań

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

strazacki.pl/ŁS