Co nas czeka w 2017 roku?

Co nas czeka w 2017 roku?


Na imprezach i w domach pożegnaliśmy 2016 rok i powitaliśmy nowy, 2017 rok. Co nas czeka w ciągu dwunastu miesięcy? Kilka najważniejszych punktów.

1.Ustawa modernizacyjna.

1 stycznia weszła w życie ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Zakłada ona, że w ciągu 4 lat do Państwowej Straży Pożarnej trafi 1 mld 723 mln złotych. Środki te przeznaczone będą na podwyżki dla strażaków PSP i pracowników cywilnych, budowę, rozbudowę i modernizację strażnic oraz zakup sprzętu i samochodów ratowniczo - gaśniczych. W ramach programu pieniądze mają trafić również do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tych włączonych i nie do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

http://strazacki.pl/artyku%C5%82y/najwa%C5%BCniejsze-informacje-dot-projektu-ustawy-modernizacyjnej-psp-na-lata-2017-2020

http://strazacki.pl/prezydent-podpisa%C5%82-ustaw%C4%99-modernizacyjn%C4%85

2. 25-lecie Państwowej Straży Pożarnej

W maju odbędą się obchody 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej.

3.Zmiana prezesa?

Zakończona zostanie kampania sprawozdawczo-wyborcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Między 15 sierpnia, a 15 października odbędzie się XIV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, podczas którego działacze i delegaci wybiorą nowego prezesa Zarządu Głównego OSP. Waldemar Pawlak pełni tę funkcję już piątą kadencję i w chwili obecnej nic nie wskazuje na to aby nie został nim znowu. Zmiana będzie możliwa tylko wtedy kiedy na Zjazd zostaną wybrania młodzi strażacy ponieważ głównie im nie podobają dotychczasowe działania Pawlaka w OSP.

4.DAR i Kolej

W tym roku Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej i szkoły pożarnicze rozpoczną realizację dwóch projektów unijnych, których beneficjentem jest Komenda Główna PSP tj. „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” (DAR) i „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” (KOLEJ). Ich wartość to prawie 344 mln złotych z czego większość do wkład Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

http://strazacki.pl/artyku%C5%82y/tylko-u-nas-projekt-dar-lista

http://strazacki.pl/artyku%C5%82y/tylko-u-nas-projekt-kolej-lista

5.Nowa ustawa OC

W tym roku prawdopodobnie w Sejmie rozpoczną się prace nad nową ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej.

http://strazacki.pl/trzy-centra-logistyczne

6.Zmiany w naborze

Trwają prace nad zmianą zasad naboru do służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i Szkołach Aspirantów PSP, mają obowiązywać przy naborze do szkół na rok szkolny 2017/2018. Więcej niebawem na naszej stronie!

7. Ćwiczenia

Jeśli plan nie uległ zmianie na terenie województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego odbędą się ćwiczenia międzywojewódzkie.

8.XXII wystawa EDURA

Po 8 latach Fundacja EDURA zakończyła współpracę z Targami Kielce, tegoroczna, dwunasta edycja wystawy EDURA odbędzie w Nadarzynie pod Warszawą.

http://strazacki.pl/artyku%C5%82y/edura-2017-znamy-dat%C4%99-i-miejsce-kolejnej-wystawy

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Banner SLS Launch 750x100px

strazacki.pl/ŁS

Czytaj również