Województwo opolskie

Ćwiczenia przeciwpowodziowe "Szandory 2019"

Ćwiczenia przeciwpowodziowe "Szandory 2019"

W dniach 8 – 11 kwietnia 2019 na terenie województwa opolskiego Wojewoda Opolski zorganizował wojewódzkie ćwiczenie przeciwpowodziowe „Szandory-19”.

W ramach tego ćwiczenia Komenda Wojewódzka PSP w Opolu przygotowała szereg założeń praktycznych i aplikacyjnych dla Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej z zakresu usuwania skutków powodzi.

Głównym celem ćwiczeń Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej było:

  • sprawdzenie procedur alarmowania wybranych sił i środków centralnego odwodu operacyjnego oraz wojewódzkiego odwodu operacyjnego
  • sprawdzenie możliwości operacyjno-taktycznych rozwinięcia Kompanii Specjalnej COO „Opole”,
  • doskonalenie opracowywania dokumentacji operacyjnej na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczej,
  • kierowanie dużymi związkami taktycznymi,
  • doskonalenie pracy Sztabu Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
  • doskonalenie współpracy Stanowiska Kierowania Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Tematyka ćwiczeń obejmowała:

  • sposoby zwalczania skutków wystąpienia powodzi,
  • przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu, szczególnie z uwzględnieniem wypompowywania wody z zalanych terenów,
  • uszczelnianie i podwyższania korony wałów,
  • ewakuację osób z terenów trudnodostępnych.

Sytuacja wyjściowa do przeprowadzenia wojewódzkiego ćwiczenia przeciwpowodziowego „Szandory 2019” opierała się na sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej z powodzi jak dotknęła województwo opolskie w 2010 roku.

Źródło: KW PSP Opole

Strażacki.pl

W dniach 8 – 11 kwietnia 2019 na terenie woj


florian v3

Koszulka strażacka 4F

etui strazackie na telefon


Galeria

Czytaj również

blog comments powered by Disqus