Decyzja MSWiA o naborze do SGSP

Decyzja MSWiA o naborze do SGSP

W dniu 15 grudnia 2016 roku w Dzienniku Urzędowym MSWiA ukazała się Decyzja nr 201 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2017/2018.

W porównaniu z poprzednią decyzją na rok akademicki 2015/2016 zaszły dwie zmiany.

W rozdziale 1 punkcie 2 o wymaganiach dla osób które są przyjmowane na studia dodano podpunkt ‘2) posiadające co najmniej średnie wykształcenie’.

Druga zmiana zaszła w rozdziale 2 - Egzamin wstępny sprawnościowy, punkt 2 Sprawdzian umiejętności pływania na dystansie 50 m.

Wcześniej maksymalny czas pokonania dystansu wynosił 90 sekund, obecnie jest to 60 sekund.

W związku z publikacją decyzji traci moc decyzja nr 109 MSWiA z dnia 5 sierpnia 2016 r.

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Banner SLS Launch 750x100px

strazacki.pl/ŁS

Czytaj również