Kraj

Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie

Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie

9 maja 2022 r. na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Obchody rozpoczął meldunek dowódcy uroczystości złożony Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adamowi Koniecznemu.
Następnie dokonano podniesienia flagi państwowej na maszt i odśpiewano hymn państwowy, po czym minutą ciszy uczczono strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę.

Otwierając uroczystość, Komendant Centralnej Szkoły st. bryg. Piotr Placek skierował do strażaków słowa:  "Służba w szeregach Państwowej Straży Pożarnej jest trudna i odpowiedzialna. Wymaga hartu ducha, odwagi i poświęcenia w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi zgodnie z mottem "Bogu na chwałę ludziom na pożytek". Bycie strażakiem to honor i zaszczyt, a mundur zobowiązuje do godnego zachowania i odpowiedniej postawy. Strażacy pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej muszą stale kształcić się, podnosić swoje kwalifikacje, by sprostać  stawianym wymaganiom”.

Tradycyjnie podczas apelu z okazji Dnia Strażaka wręczone zostały odznaczenia m.in. Złote i Brązowe Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązowy Medal za Zasługi oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

W trakcie uroczystości słowa do zebranych skierował również nadbryg. dr inż. Adam Konieczny - Zastępca Komendanta Głównego PSP:
„…zadania, które na co dzień stoją przed całą formacją Państwowej Straży Pożarnej, wymagają osób oddanych służbie, dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach".
Nadbryg. Adam Konieczny podkreślił również, że to, jak ważną rolę pełni Centralna Szkoła w strukturach organizacyjnych PSP jest zasługą wszystkich pracowników Szkoły, bo to dzięki ich zaangażowaniu, na pożarniczej mapie Polski rozwija się Szkoła z wielkimi perspektywami i możliwościami.

Zdjęcia: Tomasz Wolski / CS PSP w Częstochowie
Źródło: CS PSP w Częstochowie

Strażacki.pl

9 maja 2022 r. na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Galeria

Czytaj również