Łódź

Fasady łódzkich OSP noszą teraz AED – Łódź coraz bezpieczniejsza!

Fasady łódzkich OSP noszą teraz AED – Łódź coraz bezpieczniejsza!

W Łodzi się dzieje dużo, na wielu płaszczyznach. Inwestycje w infrastrukturę, remonty, systemy publicznych udogodnień i wiele innych. Dla nas ważnym punktem inwestycyjnym miasta jest bezpieczeństwo mieszkańców i udział jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w jego utrzymanie. Jednostki OSP na terenie m. Łodzi są właśnie wyposażane w defibrylatory AED. Bynajmniej jednak nie chodzi o sprzęt będący „na wozie” a o defibrylator dostępny dla mieszkańców z poziomu fasady budynku!

Projekt realizowany w ramach lokalnego Budżetu Obywatelskiego zakładał wyposażenie przestrzeni publicznej miasta Łodzi w 80 defibrylatorów AED. Sprzęt za ok. 700 tyś zł. ulokowany na terenie miasta w koncepcie Smart-City miał zagwarantować optymalny dostęp do urządzenia ratującego życie z większości miejsc w mieście – nie tylko w centrum ale i na obrzeżach. O ile w centrum miasta defibrylatorów nigdy dosyć i założenie „defika” gdzieś w mieście nie jest specjalnym problemem – o tyle w dalszej części miasta gdzie AED jest równie potrzebny – sytuacja nie jest już taka prosta. Na podstawie analizy terenowej opracowano punkty rozdysponowania urządzeń. Wśród nich znalazło się również większość łódzkich OSP.

Jaka zatem jest rola OSP?

Rola taktyczna. Wszystkie jednostki OSP na terenie m. Łodzi znajdują się poza ścisłym centrum miasta, większość zaś ochrania tereny przygraniczne. Budynki jednostek są we władaniu miasta, zatem to bezpośrednio do włodarzy należy decyzja o adaptacji powierzchni użytkowej budynku na cele instalacji AED. Mając własny kanał informacyjny dla lokalnej społeczności – jednostki są w stanie zaś dotrzeć do mieszkańców z informacją o nowym punkcie z defibrylatorem. Fasady jednostek są dostępne dla każdego mieszkańca. Nie są blokowane dla pieszych. Niektóre są jedynie bronione bramami odgradzającymi plac jednostki przed nieupoważnionymi do wjazdu pojazdami – w takich przypadkach jednak funkcjonuje otwarta zawsze furtka. Same urządzenia są w widoczny sposób oznakowane, a wokół ich mocowania znajduje się plansza z piktogramową instrukcją obsługi. Defibrylatory są chronione alarmem, a teren na którym się znajdują jest monitorowany. Ponadto strażacy pojawiający się cyklicznie na terenie swojej jednostki są w stanie doglądać urządzenia i w razie konieczności – odpowiednio reagować. Jak więc widać – korzyści z nowej inwestycji są dla wszystkich.

Jednostki, które otrzymały AED na swój budynek:

- OSP Łódź-Andrzejów

- OSP Łódź-Łagiewniki

- OSP Łódź-Mikołajew

- OSP Łódź-Mileszki

- OSP Łódź-Nowosolna

- OSP Łódź-Sikawa

- OSP Łódź-Stare Złotno

- OSP Łódź-Wiskitno

Defibrylatory oczekujące użytku na ścianie remizy to jednak nie jedyne AED, którymi władają łódzcy ochotnicy. Wyjeżdżając do pomocy poszkodowanym gro jednostek wozi swoje AED. Inne jednostki są doposażane w razie konieczności w kolejne urządzenia.

 

Foto: OSP Łódź-Sikawa

Strażacki.pl

W Łodzi się dzieje dużo, na wielu płaszczyznach. Inwestycje w infrastrukt


florian v3

750x100 uvex v2

etui strazackie na telefon


Czytaj również