Kielce

IFRE-EXPO 2017: Pokazy Mobilnego turbinowego systemu ratowniczo-gaśniczego

IFRE-EXPO 2017: Pokazy Mobilnego turbinowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dzisiaj podczas KIELCE IFRE-EXPO 2017 miała miejsce ciekawa prezentacja działania „Mobilnego turbinowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.

Budowa pojazdu jest realizowana przez Jas Technologie Sp. z o.o  w ramach projektu naukowo–badawczego „Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy” finansowanego przez Narodowe Centrum Badania i Rozwoju w Warszawie . W projekcie uczestniczą: Szkoła Głowna Służby Pożarniczej w Warszawie, Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  PIB w Józefowie, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii  w Warszawie oraz firma JAS Technologie. Projekt pojazdu  obejmuje  prowadzenie działań w natarciu jak  i w obronie podczas zdarzeń takich jak:

 • gaszenie pożarów dużych instalacji technologicznych,

 • zabezpieczania obiektów zagrożonych pożarem (schładzania),

 • pożarów obiektów wielkokubaturowych,

 • pożarów lasów,

 • dekontaminacji masowej,

 • ograniczenia rozprzestrzeniania się i likwidacji skażeń (pary i gazy),

 • wentylacji mechanicznej (usuwanie dymu i ciepła)

Parametry techniczne:                          

 • mobilność systemu ratowniczo-gaśniczego,

 • środek gaśniczy: woda z możliwością stosowania innych dodatków np. środki zwilżające, środki pianotwórcze,

 • możliwość podania piany,

 • duży wydatek środka gaśniczego w czasie minuty,

 • możliwość podawania proszku gaśniczego,

 • zasięg rzutu ok. 90 m.

Foto/info targikielce.pl

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria

Strazacki.pl