Ile zarabia strażak OSP?

Ile zarabia strażak OSP?

Strażak ochotnik otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości nieprzekraczającej 1/175 przeciętnego wynagrodzenia. I tak w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosło ono 4353,55  zł - poinformował Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Wynika z tego, że strażak może otrzymać maksymalnie 24,88 za godzinę pracy podczas działań ratowniczo gaśniczych.

Jednak ostateczną wysokość wynagrodzenia zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie ppoż.ustala rada gminy pod którą należy dana OSP. W większości gmin jest to dużo mniejsza stawka, zależna od "zasobności portfela" danej rady. W znanych nam gminach jest to kwota oscylująca na granicy 14-20zł za działania ratowniczo gaśnicze i około 10zł za szkolenia organizowane przez Państwową Straż Pożarną.

Co ważne i godne naśladowania. Druhowie w wielu jednostkach OSP przekazują swój ekwiwalent na zakup sprzętu czy środków czystości. Swoją ciężką pracę wykonują po prostu za darmo.

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria

Strazacki.pl