Kiedy samochód pożarniczy staje się pojazdem uprzywilejowanym?

Kiedy samochód pożarniczy staje się pojazdem uprzywilejowanym?Kiedy samochód pożarniczy staje się pojazdem uprzywilejowanym jasno określają przepisy o ruchu drogowym. Wóz strażacki jest nim dopiero wtedy gdy ma włączony sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie oraz świetlny o niebieskich światłach błyskowych. Strażacy jadący na samych „błyskach” są zwykłymi użytkownikami drogi.

Kierowca pojazdu uprzywilejowanego straży pożarnej ma wiele uprawnień, które mają mu ułatwić dotarcie do pożaru czy innego miejscowego zagrożenia. Zachowując szczególną ostrożność może nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych. Tych uprawnień nie można naciągać i ich stosowanie powinno skupić się tylko w sytuacji gdy pojazd uczestniczy w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia lub mienia, w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych. Nie stosować się do tych przepisów można tylko wówczas gdy jest to konieczne.

Pojazd udający się alarmowo do zdarzenia wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy. Jednak po zatrzymaniu pojazdu na miejscu zdarzenia nie wymagane jest używanie sygnału dźwiękowego.

Każdego uczestnika drogi obowiązują pewne zasady, które mają ułatwić przejazd pojazdom uprzywilejowanym. Uczestnik ruchu i każda inna osoba znajdująca się na drodze są zobowiązani ułatwić przejazd pojazdu z włączonym sygnałem dźwiękowym i świetlnym. Należy się niezwłoczne usunąć z drogi, a gdy zachodzi taka potrzeba zatrzymać się.

Pojazdy straży pożarnej dodatkowo wyposażone są w sygnał pneumatyczny, tzw. „trąbę”, która najczęściej używana jest przy dojeździe do skrzyżowań lub podczas korków. W Polsce pojazd uprzywilejowany dodatkowo musi mieć włączone światła mijania lub drogowe. Co ciekawe poza obszarem zabudowanym kierowca samochodu pożarniczego udającego się do wezwania alarmowo nie musi wyłączać świateł drogowych (długich) gdy z przeciwka nadjeżdżają inne pojazdy. Światła drogowe stosujemy jeżeli jest to konieczne.

Pojazdy ochrony przeciwpożarowej poruszające się po naszym kraju są barwy czerwieni sygnałowej z błotnikami i zderzakami w kolorze białym. Natomiast pojazdy operacyjne straży pożarnej oznakowane są pasem wyróżniającym barwy czerwieni sygnałowej lub są po prostu czerwone z białymi napisami.

 

Na podstawie: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.); Foto ilustrowane Andrzej Jakubiak/ Strazacki.pl

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria