Warszawa

KM PSP w Warszawie ogłosiła nabór. Wolnych jest aż 40 wakatów!

KM PSP w Warszawie ogłosiła nabór. Wolnych jest aż 40 wakatów!

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy ogłosił nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w jednostkach ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, na stanowiskach związanych bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Na chętnych czeka aż 40 miejsc!

Komenda ogłosiła dwa postępowania, każde po 20 miejsc. Pierwsze postępowanie dotyczy osób które posiadają kwalifikacje przewidziane dla lekarza systemu albo pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1868) – warunek podstawowy. Osoby zostaną przyjęte na stanowisko stażysta, a docelowo przyjęta osoba zajmie stanowisko instruktor ratownictwa medycznego służby.

Drugi nabór, który przewiduje przyjęcie 20 osób dotyczy stanowiska stażysta, docelowo: starszy ratownik lub starszy ratownik-kierowca.

Standardowo kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1204):

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,

  • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  • korzystanie z pełni praw publicznych,

  • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego,

  • posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby.

A także pozostałe wymagania przewidziane w naborze. Więcej informacji na temat naborów można znaleźć na stronie KM PSP w Warszawie.

Foto ilustrowane Waldemar Szańkowski/Strazacki.pl  

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria

Strazacki.pl