Kwalifikowana pierwsza pomoc. Vademecum ratownika

Kwalifikowana pierwsza pomoc. Vademecum ratownika

Książka zawiera szeroko opracowane zagadnienia związane z zespołem czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Większość tematów opracowana jest również w formie praktycznych algorytmów postępowania. Autorzy „Vademecum” w sposób przejrzysty przedstawili podstawy udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Podręcznik ten dostosowano do treści nauczania zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Standardy postępowania ratowników przedstawiono na podstawie procedur i algorytmów zawartych w „Zasadach organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym”.

Publikacja ta może stanowić kompendium wiedzy zarówno dla słuchaczy i instruktorów przedmiotowego szkolenia, jak i osób, które uzyskały już tytuł ratownika. Książka wzbogacona została o liczne, samodzielnie opracowane schematy i algorytmy.

Osobną część tej publikacji stanowi aktualna baza pytań egzaminacyjnych wraz z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami, dzięki której kandydaci na ratowników będą mogli utrwalić przyswojony wcześniej materiał.

14 tematów + 24 algorytmy + 238 pytań egzaminacyjnych!

Więcej informacji na stronie: http://kpp.elamed.pl/

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria

Strazacki.pl