Kraków

Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza Kraków-Balice

Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza Kraków-Balice

Każdego dnia nad bezpieczeństwem pasażerów korzystających z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice oraz pracowników czuwają strażacy-ratownicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej.

Służba na lotnisku:
Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza Kraków Airport na swoim wyposażeniu posiada: 5 ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych z agregatami proszkowymi (250kg): 
- GCBA 6,5/62 Panther 4x4;
- GCBA 13/62 HRET Panther 6x6;
- GCBA 10/50 Barracuda 6x6;
- GCBA 12/54 Eagle Six 6x6;
- GCBA 12/54 Barracuda Boughton 6x6, 
ponadto: 
- SCRt Scania G440;
- SLRr Nissan Navara, lekki samochód ratowniczo-rozpoznawczy wyposażony w wysokociśnieniowy system gaśniczy „UHPS” z 300 litrami wody oraz 30 litrami środka pianotwórczego, oraz narzędzia hydrauliczne;
- SDł Mercedes Sprinter;
- SOp Opel Vectra;
- przyczepa medyczna do zabezpieczenia zdarzeń masowych;
- przyczepa do dekontaminacji.

Siły i Środki będące na wyposażeniu LSR-G Kraków Airport pozwalają na gotowość bojową przez 24 godziny na dobę, zgodnie z wymogami dla VIII kategorii ochrony operacji lotniczych i gotowe są do podjęcia natychmiastowych działań w zakresie ratowniczo – gaśniczym oraz ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego na terenie administracyjnym lotniska. 

VIII kategoria ochrony lotniska oznacza, że w MPL Kraków Airport mogą lądować statki powietrzne o długości do 61 metrów i szerokości kadłuba do 7 metrów, a do zabezpieczenia potrzebnych jest minimum 11 strażaków-ratowników i sprzęt: 3 samochody bojowe. Po ogłoszeniu alarmu czas reakcji do podjęcia działań wynosi trzy minuty, w najdalszym punkcie drogi startowej używanej do operacji na lotnisku. W praktyce strażacy LSRG Kraków Airport potrzebują ok 2,5 minuty by dotrzeć do najodleglejszego miejsca na porcie. Rejon operacyjny LSRG obejmuje infrastrukturę portu lotniczego oraz teren operacyjny poza lotniskiem w promieniu 8km, na którym w przypadku zagrożenia związanego ze statkiem powietrznym siły i środki LSRG interweniują.

Służbę na lotnisku w podkrakowskich Balicach pełnią cztery zmiany służbowe w systemie 12-godzinnym. Minimalny stan zmiany wynosi 11 osób. Zmiana służbowa przy stanie minimalnym pozwala na obsadzenie 4 samochodów ratowniczo-gaśniczych. W oczekiwaniu na wyjazdy strażacy doskonalą swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w wewnętrznych ćwiczeniach, zgodnie z harmonogramem szkolenia.

Zadania LSR-G Kraków Airport:
- interwencyjne zabezpieczenie ratowniczo – gaśnicze operacji lotniczych, 
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczej w przypadku wystąpienia wypadku lub incydentu związanego ze statkiem powietrznym,
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczej w przypadku powstania pożaru lub katastrofy budowlanej obiektów i urządzeń lotniskowych na terenie Kraków Airport,
- działania zapobiegające powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia na terenie podległym MPL, 
- likwidacja miejscowych zagrożeń mogących spowodować powstanie pożaru lub miejscowe zagrożenie dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska naturalnego,
- kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie administracyjnym MPL Kraków Balice,
- działania organizacyjno – techniczne w celu utrzymania stałej i wymaganej gotowości operacyjno – technicznej,
- teoretyczne i praktyczne doszkalanie specjalistyczne personelu LSR-G,
- podejmowanie czynności ratowniczo – gaśniczych w ramach KSR-G zgodnie z porozumieniem.

Szkolenia:
Strażacy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej Kraków-Balice przechodzą szkolenia pożarnicze oraz kształcenia zawodowe w ośrodkach pożarniczych PSP oraz w specjalistycznych ośrodkach szkolenia. Szkolenia okresowe w zakresie ratownictwa lotniskowego odbywają się w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowych. LSR-G Kraków Airport szkolenia okresowe odbywa w Międzynarodowym Centrum Szkolenia Pożarowego w Darlington, w północno-wschodniej części Anglii. Strażacy z całego świata w IFTC Serco uczestniczą w warsztatach, gdzie poszerzają wiedzę z taktyki działań ratowniczo-gaśniczych w lotnictwie.

Szkolenie strażaków LSRG  Kraków Airport w IFTC Serco --> 

LSR-G w strukturach KSR-G:
27 sierpnia 2015 roku na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Airport podpisane zostało porozumienie o włączeniu Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jest to jak dotąd pierwszy i na razie jedyny przypadek, gdzie LSR-G podjęła chęć włączenia swoich sił i środków do KSR-G. 
Z dniem 1.01.2016 roku nastąpiło podejmowanie działań przez wydzielone siły i środki LSR-G do KSR-G.

W 2016 roku Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie dysponowało LSR-G 30 razy. Najczęściej były to wyjazdy do pożarów i miejscowych zagrożeń w pobliżu lotniska w tym na autostradzie A4. W bieżącym roku, na dzień 5 czerwca - LSR-G odnotowała już 18 wyjazdów w ramach KSRG.

Z uwagi na fakt, iż większość ciężkich pojazdów gaśniczych LSR-G są ponadgabarytowe do KSR-G wyznaczone zostały następujące samochody bojowe, które mogą poruszać się po drogach publicznych bez pilotażu tj:
336-51 - SLRr Nissan Nawara 
336-56 - GCBA 10/50 Barracuda 6x6
336-57 - SCRt Scania G440
336-59 - SDł Mercedes Sprinter 515.

Zgłoszenie gotowości LSR-G Kraków Airport do działań w ramach KSR-G następuje po zapewnieniu pełnej ochrony operacji lotniczych.

Wydzielone siły i środki LSR-G będą mogły być także dysponowane do zdarzeń na terenie miasta i powiatu krakowskiego a w szczególności do zabezpieczenia m.in.: 
- Bazy Magazynowej nr 81 PKN „Orlen” Olszanica, 
- Części obwodnicy A4 na odcinku bramki Balice – węzeł Mirowski, 
- Składu MPS – zaplecza magazynowego i dystrybucyjnego paliw lotniczych oraz paliw samochodowych dla potrzeb 8 Bazy Lotniczej, 
- Wielopoziomowego Garażu Otwartego - Balice, ul. Medweckiego, 
- Naziemnych parkingów wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 774,
- Hotelu Hilton Garden Inn Kraków Airport ul. Medweckiego 3, Balice,
- Centrum logistycznego Raben Polska sp. zo.o. Oddział w Cholerzynie, 
- Siedziby spółki Intersport Polska S.A., Cholerzyn,
- LOT Catering sp. z o.o. – Zakład w Krakowie, ul. kpt. Medweckiego 40,
- Stacji paliw ET-ON, ul. Olszanicka 174.

Cztery razy w roku w Lotniskowej Służbie Ratowniczo-Gaśniczej Kraków Airport oficerowie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przeprowadzają kontrolę gotowości operacyjnej.

Źródło krakow112.pl

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria

Strazacki.pl