Lubaczów

LUBACZÓW 2019 - ćwiczenia praktyczne na terenie kopalni siarki „Basznia II” i stacji kolejowej „Basznia”

LUBACZÓW 2019 -  ćwiczenia praktyczne na terenie kopalni siarki „Basznia II” i stacji kolejowej „Basznia”

4 i 5 września br. na terenie powiatu lubaczowskiego zostały zorganizowane i przeprowadzone dwuetapowe ćwiczenia wojewódzkie w zakresie doskonalenia organizacji działań ratowniczych podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb i podmiotów ratowniczych współdziałających z systemem, pod kryptonimem „LUBACZÓW 2019”.

Ćwiczenia aplikacyjno-sztabowe przeprowadzone zostały w dniu 4 września w komendzie powiatowej PSP w Lubaczowie. Założenie zostało wypracowane przez wydział operacyjny komendy wojewódzkiej PSP w Rzeszowie. Pracę sztabu zorganizowano w oparciu o infrastrukturę komendy powiatowej PSP w Lubaczowie.

5 września zrealizowano ćwiczenia praktyczne na terenie kopalni siarki „Basznia II”, stacji kolejowej „Basznia” w gminie Lubaczów.

Cele ćwiczenia:

1) doskonalenie współdziałania sił ratowniczych – jednostek ochrony przeciwpożarowej z powiatów: lubaczowskiego, przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, leżajskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego i stalowowolskiego,

2) sprawdzenie oraz doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą PSP,

3) rozwijanie umiejętności organizacji sztabu w zakresie przygotowania wariantów decyzji dla kierującego działaniem ratowniczym, zabezpieczenia logistycznego, wsparcia przez inne służby i instytucje w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań,

4) doskonalenie alarmowania, dysponowania, koncentracji i przemieszczania dużej ilości sił i środków ksrg,

5) sprawdzenie praktyczne metod organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych obejmujących swoim zakresem:

- gaszenia pożaru składowiska siarki granulowanej z rozszczelnieniem rurociągu z płynną siarką,

- udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz prowadzenie ewakuacji poszkodowanych ze stref zagrożenia,

- udzielania pomocy ofiarom wypadków i katastrof w komunikacji kolejowej,

- budowę układów pompowo-wężowych zaopatrzenia wodnego w oparciu o możliwości taktyczno-techniczne plutonu wsparcia kompanii gaśniczej COO „RESOVIA”,

6) doskonalenie organizacji łączności dowodzenia i współdziałania na potrzeby działań ratowniczych z użyciem dużej ilości sił i środków

7) utrwalenie zasad BHP oraz taktyki prowadzenia działań ratowniczych z zakresu podstawowego i specjalistycznego.

Ćwiczenie praktyczne obejmowało następujące założenia:

Epizod I

W wyniku uszkodzenia przenośnika taśmowego dochodzi do pożaru taśmy przenośnika i transportowanej siarki w wiacie przeznaczonej do magazynowania siarki granulowanej. Pożar w krótkim czasie obejmuje połowę pryzmy z siarką. Wydziela się toksyczny dym, który kieruje się w stronę miejscowości Podlesie. Operator wózka widłowego widząc przemieszczający się dym w panice uderza wózkiem w rurociąg z płynną siarką uszkadzając go. Dwaj pracownicy próbując wydostać nieprzytomnego operatora z wózka zostają oparzeni płynną siarką wydobywającą się z dużą intensywnością z rurociągu. W tym samym czasie podczas rozładunku butli z acetylenem dochodzi do jej upadku na utwardzone podłoże. Butla roztrzaskuje stopę pracownika.

Epizod II

Stanowisko kierowania komendanta powiatowego PSP w Lubaczowie otrzymuje zgłoszenie, że podczas przejazdu składu kolejowego do Horyńca Zdroju przez miejscowość Basznia Dolna dochodzi do odpięcia się trzech wagonów towarowych, które z dużą prędkością uderzają w pojazdy samochodowe na przejeździe kolejowym, na drodze wojewódzkiej nr 867. W wyniku uderzenia samochody zostają przemieszczone torowiskiem za stację w Baszni Dolnej w kierunku Lubaczowa. W pojazdach zostają uwięzione osoby, a z wagonu wypadają beczki z których rozlewa się brunatna ciecz. Dochodzi do pożaru rozlewiska i dwóch wagonów towarowych

Epizod III

Budowa układów pompowo-wężowych zaopatrzenia wodnego w oparciu
o możliwości taktyczno-techniczne plutonu wsparcia kompanii gaśniczej Centralnego Odwodu Operacyjnego „RESOVIA”. Przećwiczone zostały dwa warianty przepompowywania wody na dystansie 1500 m przy wykorzystaniu pomp i zbiorników wody.

Organizatorem ćwiczenia była komenda wojewódzka PSP w Rzeszowie przy współudziale komendy powiatowej PSP w Lubaczowie.

W ćwiczeniach brały udział również służby, podmioty i instytucje współdziałające: przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych S.A., Straż Ochrony Kolei, pracownicy kopalni siarki „Basznia II”, zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przemyśla, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, zarzadzania kryzysowego szczebla gminnego oraz Służba Leśna

W ćwiczeniach praktycznych wzięło udział 25 zastępów z PSP i OSP. Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 159 osób.

Źródło: KP PSP w Lubaczowie 

Strażacki.pl

4 i 5 września br. na terenie


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również

blog comments powered by Disqus