Będzino

Młodzi chcą być strażakami

Młodzi chcą być strażakami

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Będzino realizują projekt pn. „Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) na terenie gminy Będzino”. Projekt stanowi odpowiedź na problem braku zaangażowania mieszkańców w zakresie nowych rekrutów w OSP i brakiem MDP na terenie gminy Będzino, co ma negatywny wpływ na obecne funkcjonowanie i przyszłość Ochotniczych Straż Pożarnych.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza to powoływana przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej komórka organizacyjna, mająca na celu zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do służby w szeregach OSP. Członkami MDP mogą być chłopcy i dziewczęta w wieku do 18 lat.

W ramach projektu 30 dzieci zostanie członkami MDP. Obecnie przechodzą one 6-miesięczny cykl szkoleniowo-warsztatowy, w ramach którego odbył się już się kurs wiedzy pożarniczej. W dalszej kolejności odbędzie się kurs pierwszej pomocy połączony z musztrą i ćwiczeniami sprawnościowymi. Oprócz tego zorganizowany zostanie piknik strażacki pn. „Bezpieczne wakacje” oraz spotkanie mikołajkowe pod hasłem „Bezpieczna zima”. Na młodych członków czeka także letni obóz strażacki na południu Polski, w ramach którego planowane jest zwiedzanie Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Chorzowie. Pozostałe działania to m.in. organizacja Powiatowego Strażackiego Turnieju Piłki Nożnej, obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka i opracowanie kroniki OSP dla terenu gminy Będzino. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

bedzino