Polska

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w Polsce

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w Polsce

To zwykle tutaj zaczyna się przygoda ze strażą pożarną, która często trwa do końca życia. MDP to społeczność, zawody, turnieje, pomoc, remiza. MDP to bieganie za strażą, podglądanie dorosłych strażaków, którzy wyjeżdżają do akcji. MDP przede wszystkim drużyna, w której dzieci i młodzież uczą się współpracy i braterskiego wsparcia, które jest bezcenne w przyszłej służbie. 

Ile jest MDP w Polsce i co według regulaminu ZOSP RP należy do ich zadań?

Liczba OSP w kraju przekracza 16 400 jednostek a liczba członków stowarzyszenia wynosi 678 tys. Pierwszym krokiem do kariery strażaka są Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, których członkowie liczą 87 000 a wśród nich jest prawie 27 tys. dziewcząt (statystyka z 2018 roku).

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. 

Do podstawowych zadań MDP należy m.in.:

a) udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
b) podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
c) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, w tym m. in. prowadzenie kącika pamięci, kroniki, sprawowania opieki nad weteranami OSP, grobami poległych strażaków itp.
d) rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki,
e) podejmowanie i realizacja innych zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP,
f) działalność wolontariacka.

Jak brzmi tekst ślubowania MDP?

Ślubuję ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.

--

Czytaj również: Dbając o młodzież - słów kilka o MDP 

 

Źródło: ZOSP RP

Strażacki.pl

To zwykle tutaj zaczyna się przygoda ze strażą pożarną, która często trwa do końca życia. MDP to


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Galeria

Czytaj również