MSWiA od 1 maja zapowiada podwyżki dla PSP. Wiemy kto ile dostanie.

MSWiA od 1 maja zapowiada podwyżki dla PSP. Wiemy kto ile dostanie.

O planowanych podwyżkach dla służb podległych MSWiA mówiło się od dłuższego czasu. Rządzący zapewniali, że pieniądze otrzymają najmniej zarabiający i nowo przyjęci funkcjonariusze jednak szczegóły nie były znane. Dzisiaj, tj. 29  marca 2018 roku Komendant Główny PSP przekazał Krajowej Sekcji Pożarnictwa dwa projekty aktów prawnych do zaopiniowania.

Dzięki opublikowanym projektom wiemy o wiele więcej. Nasza redakcja jeszcze przed publikacją projektów wystosowała zapytanie do MSWiA, kto i ile otrzyma podwyżki od 1 maja. Czekamy na odpowiedz.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ostatnim komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa informowało, że od 1 maja br. podwyżkę otrzymają najmniej zarabiający i nowo przyjęci funkcjonariusze służb podległych MSWiA. Na ten cel zostanie przeznaczona kwota w wysokości 150 milionów zł.

Łącznie we wszystkich czterech służbach podległych MSWiA wzrost uposażenia zasadniczego obejmie ponad 110 tys. funkcjonariuszy, w tym m.in. prawie 75 tys. policjantów i ponad 23 tys. strażaków. Policja otrzyma na te podwyżki ponad 98 milionów zł, Państwowa Straż Pożarna – ponad 36 milionów zł, Straż Graniczna – ponad 13 milionów zł, a Służba Ochrony Państwa – niemal 2,5 miliona zł.

Powróćmy jednak do najważniejszego. Pierwszy z projektów mówi o zwiększeniu wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z 3,13 do 3,22, tj wzrost o 0,09. Jak czytamy w uzasadnieniu dodatkowe środki na uposażenie spowodują wzrost dotychczasowego przeciętnego miesięcznego uposażenia wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej z 4768zł do 4905zł.

Drugi projekt zakłada podwyżkę stawki uposażenia zasadniczego w grupach zaszeregowania 1 i 8. W grupach zaszeregowania 1 i 5 przeciętna miesięczna podwyżka wyniesie 202zł, a w grupach 6 i 8 przeciętnie miesięcznie 102zł.

Foto Strazacki.pl

Strażacki.pl

O planowanych podwyżkach dla służb podległych MSWiA mówiło się od dłuższego czasu. Rządzący zap


florian v3

750x100 uvex v2

etui strazackie na telefon


Galeria

Czytaj również