Ciechanów

Na wypadek pożaru

Na wypadek pożaru

2 października br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie zorganizowało spotkanie z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych i gmin. Tematem spotkania było bezpieczeństwo pożarowe budynków.

Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowym budynków mieszkalnych wielorodzinnych i socjalnych mających wpływ na zapewnienie osobom przebywającym w budynkach bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji oraz działań wpływających na przygotowanie budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia akcji. Ponieważ skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych warunkowana jest czasem wejścia do akcji jednostek straży pożarnej, w tym m.in. możliwością dojazdu do obiektów i urządzeń objętych pożarem uczestnikom spotkania przekazano uwagi wynikające z wieloletnich obserwacji i analiz działań interwencyjnych prowadzonych przez jednostki straży pożarnych w wymienionej grupie obiektów, a dotyczące m.in. dojazdu do obiektów, oznakowania a także utrzymania stanu technicznego urządzeń i instalacji. Ponadto w związku z licznymi w kraju oraz tragicznymi w skutkach również na terenie Ciechanowa zatruciami tlenkiem węgla przekazano informacje na temat stosowania czujek tlenku węgla oraz interwencji straży pożarnej w tym zakresie.

Foto. KP PSP Ciechanów

Poniżej przykłady negatywnych zachowań.

Strażacki.pl

2 października br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie zorganizowało spotkanie


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również