Kraj

Nabory do PSP - aktualizacja ogłoszeń

Nabory do PSP  - aktualizacja ogłoszeń

Aby dostać się do Państwowej straży Pożarnej już na samym początku kandydat musi spełnić określone wymagania.

Chcąc dostać się do Straży Pożarnej przyszły kandydat musi być obywatelem Polski oraz nie może  być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Co więcej, musi korzystać z pełni praw publicznych, a także posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Aby dostać się do Państwowej Straży Pożarnej można obrać jedną z dwóch dróg: służbę kandydacką lub służbę przygotowawczą.

Służba przygotowawcza

Służba przygotowawcza to tzw. “nabór z ulicy”, czyli ogłoszenia poszczególnych jednostek PSP.

Aby dostać się do Straży Pożarnej, w pierwszej kolejności kandydat musi złożyć określone dokumenty. Wytyczne dotyczące wymaganych dokumentów są zawierane w ogłoszeniu o naborze. Bardzo ważne jest to, iż brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu, oświadczenia obowiązkowego, własnoręcznego podpisu oraz daty eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.  

Służba kandydacka

Drugim sposobem dostanie się do pracy w PSP jest służba kandydacka, którą pełni się w jednej ze szkół Państwowej Straży Pożarnej. Ukończenie tych uczelni umożliwia zdobycie tytułu inżyniera pożarnictwa czy też magistra inżyniera pożarnictwa w przypadku kontynuowania nauki lub tytuł technika pożarnictwa, co umożliwia pracę w tych zawodach w jednostkach straży pożarnej. Co więcej czas nauki wliczany jest do stażu pracy.

Nabory do Państwowej Straży Pożarnej
Przejdz

Będziemy wdzięczni za Wasze zaangażowanie w tej kwestii i przesyłanie aktualnych postępowań kwalifikacyjnych w Jednostkach w całej Polsce!

Strażacki.pl

Aby dostać się do Państwowej straży Pożarnej już na samym początku kan


florian v3

Koszulka strażacka 4F

etui strazackie na telefon


Czytaj również

blog comments powered by Disqus