Kraj

Nominacja generalska dla Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Nominacja generalska dla Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

6 maja 2022 roku podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, prezydent Rzyczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wenętrznych i Administracji Maciejem Wąsikiem nadał stopnie generalskie ośmiu oficerom Państowej Straży Pożarnej.

Do stopnia nadbrygadiera awansowany został st. bryg. Piotr Socha, pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Źródło: KW PSP w Gdańsku 

Strażacki.pl

6 maja 2022 roku podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na Placu Mars

Galeria

Czytaj również