Warszawa

Nowa ścianka wspinaczkowa o wysokości 23 m w Ośrodku Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie

Nowa ścianka wspinaczkowa o wysokości 23 m w Ośrodku Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie

W ramach prowadzonego zadania związanego z dostawą i montażem sztucznej ścianki wspinaczkowej, przedstawiciele Wydziału Logistycznego oraz Ośrodka Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie dokonali pozytywnego odbioru wykonanych prac, kończąc tym samym prowadzone przedsięwzięcie.

W ramach prowadzonego zadania wykonano ściankę wspinaczkową o wysokości 23 m i powierzchni 53 m2.

Całkowity koszt wykonania ścianki wraz z wyposażeniem wyniósł 155,6 tys. zł.

Zakup został sfinansowany ze środków własnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Zakończone przedsięwzięcie umożliwi realizację szkoleń z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym i  specjalistycznym. Sztuczna ścianka wspinaczkowa pozwoli na prowadzenie zajęć praktycznych obejmujących, m.in. wspinaczkę na ściance z dolną asekuracją, budowę stanowisk, poręczówek oraz poruszanie się z wykorzystaniem technik linowych. Wykorzystanie sztucznej ścianki wspinaczkowej w procesie kształcenia ujęte jest m. in. w Programie szkolenia specjalistycznego młodszych ratowników wysokościowych KSRG z dnia 9 kwietnia 2021 r.

Wykonana modułowa sztuczna ścianka wspinaczkowa znacząco podniesie poziom merytoryczny zadań realizowanych w Ośrodku Szkolenia w Warszawie, w tym przedsięwzięć szkoleniowych, obejmujących kursy, szkolenia i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków ratowników OSP.

Źródło: KW PSP Warszawa 

Strażacki.pl

W ramach prowadzonego zadania związanego z dostawą i montażem sztucznej

Galeria

Czytaj również