Chełm sobota, 06 stycznia 2018

Nowa Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na Lubelszczyźnie

Nowa Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na Lubelszczyźnie

31 grudnia 2017 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie (woj. lubelskie) utworzona została Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w standardzie gotowości operacyjnej A. Grupa składa się z 15-nasu funkcjonariuszy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Chełmie, którzy w październiku ubiegłego roku ukończyli odpowiednie szkolenie. Odbyło się ono w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu.

Strażacy realizowali szkolenia z tematyki: Tematy szkolenia to: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych” oraz „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych”. Szkolenie to zostało określone w „Zasadach organizacji działań poszukiwawczo ratowniczych w KSRG” jako podstawowe, wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo - ratowniczych PSP. Czterech ratowników ukończyło również szkolenie z zakresu topografii i systemu globalnej lokalizacji satelitarnej GPS i jeden szkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji. Ze środków budżetowych Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie i środków KM PSP w Chełmie zakupiono odpowiednie wyposażenie, zgodne z wytycznymi opracowanymi przez Komendę Główną PSP, a jest to min.:

- wyposażenie indywidualne ratowników (kombinezony, obuwie, ochrona głowy i oczu, latarki, rękawice),

- geofon - jest to urządzenie nasłuchowe, przeznaczone  specjalnie do poszukiwania ludzi uwięzionych pod  zawalonymi konstrukcjami w wyniku katastrof budowlanych, trzęsień ziemi,  wybuchów, osunięć ziemi, zawałów w kopalniach lub  w wykopach.

- wiertnica rdzeniowa  - specjalistyczne urządzenie do wiercenia otworów w zbrojonym betonie, otwory te umożliwiają wprowadzenie do pomieszczeń znajdujących się za ścianą lub stropem kamery wziernikowej,

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1,

- agregat prądotwórczy,

- pilarka do betonu i stali,

- wykrywacz metali i wykrywacz przewodów pod napięciem,

- inny niezbędny sprzęt do prowadzenia działań poszukiwawczo – ratowniczych.

W roku bieżącym planowane jest przeszkolenie dodatkowo kilkunastu ratowników w zakresie umożliwiającym włączenie ich do grupy, doskonalić umiejętności już nabyte oraz doposażyć grupę w sprzęt ułatwiający działania w tym zakresie.

Źródło: KM PSP Chełm

Materiały zdjęciowe: KM PSP Chełm 

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Banner SLS Launch 750x100px

Galeria

Kamil Czereba

Czytaj również