Nowa strażnica KP PSP w Żarach!

Nowa strażnica KP PSP w Żarach!

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach rozstrzygnęła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej budowy nowej komendy i strażnicy.

O dopuszczenie do udziału w konkursie wystąpiło 8 pracowni architektonicznych. Ostatecznie 5 z nich złożyło prace konkursowe, które były sprawdzane i oceniane przez sąd konkursowy składający się z architektów oraz przedstawicieli Komendanta Powiatowego PSP w Żarach i Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Za najlepszą pod względem architektonicznym, funkcjonalno – użytkowym, estetycznym i eksploatacyjnym sąd konkursowy uznał koncepcję Autorskiej Pracowni Architektonicznej - Jacek Bułat z Poznania.

O konkursie organizowanym przez KP PSP w Żarach pisaliśmy kilka tygodni temu na naszym portalu http://strazacki.pl/artyku%C5%82y/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-budowlanej-kp-psp-wraz-z-jednostk%C4%85-w-%C5%BCarach

Więcej na temat zwycięskiego projektu poniżej:

Główne elementy planu zagospodarowania stanowi dwukondygnacyjny budynek Jednostki Ratowniczo-gaśniczej (JRG) oraz trzykondygnacyjna część Komendy Powiatowej (KP) – każda z części posiada niezależne wejście. Część JRG usytuowana jest równolegle do dłuższego boku działki z główny wyjazdem bojowym bezpośrednio na ul. Zielonogórską. Część obiektu przeznaczona dla potrzeb KP ustawiona jest prostopadle do ul. Zielonogórskiej co umożliwia wygodną obsługę budynku z parkingu zlokalizowanego przed głównym wejściem.

Teren opracowania podzielony został na część otwartą oraz zamkniętą wyznaczoną za budynkiem. Projektuje się zieleń wzdłuż całego ogrodzenia oraz dodatkowo zachowanie części istniejących drzew wzdłuż ul. Zielonogórskiej. Wjazdy na teren zamknięty usytuowane zostały w części południowej oraz wschodniej

Plac manewrowy wewnętrzny zlokalizowany bezpośrednio za budynkiem umożliwia wygodną obsługę pojazdów z garaży JRG oraz dostęp do dodatkowej wiaty garażowej lokalizowanej w północnej części działki.

Garaże dla potrzeb KP oraz zadaszony parking dla potrzeb KP dostępny jest bezpośrednio z terenu niegrodzonego z możliwością przejścia do budynku pod dachem.

Obiekty sportowe (bieżnia, boisko, wspinalnia) zostały zlokalizowane w południowo-wschodnim narożniku działki, w sposób niekolidujący z placem manewrowym oraz parkingiem. Teren działki może zostać wykorzystany do wykonania poziomego gruntowego wymiennika ciepła, który podniesie efektywność energetyczną obiektu. W bryłę wiaty garażowej wkomponowano także wiatę na agregat prądotwórczy oraz miejsce składowania odpadów. Zaprojektowano ogrodzenie terenu strażnicy, przy jednoczesnym pozostawieniu swobodnego dostępu interesantów do parkingu oraz głównych wejść do części KP oraz JRG budynku, w których umieszczono sale konferencyjne i szkoleniowe oraz pomieszczenia biurowe.

Budynek zaprojektowana jako wolnostojący, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem wielospadowym w części płaskim (w części dwukondygnacyjnej).

Bryła budynku została wizualnie podzielona na dwie części zgodnie z podziałem funkcjonalnym (część KP i JRG). Użycie ceramiki elewacyjnej nadaje indywidualnego wyrazu i powagi instytucji a widoczne przez duże przeszklone bramy hali garażowej pojazdy bojowe staną się dodatkowo elementem elewacji, dzięki któremu budynek będzie jednoznacznie zdefiniowany. Dodatkowo ekspresyjna przeszklona część sali CZK zlokalizowana na narożniku, pokieruje interesantów w stronę głównego wejścia. Całość obiektu zakończona jest wieżą podkreślającą nowoczesny i funkcjonalny charakter.

Bloki funkcjonalne rozplanowano tak, aby optymalnie wykorzystać powierzchnię budynku oraz zapewnić odpowiedni poziom dostępności dla danej grupy użytkowników. Głównym elementem łączącym część KP oraz JRG jest hol wejściowy części KP pełniący również funkcję łącznika (przejścia) do części JRG. Rozdział funkcji zapewnia możliwość niezależnego funkcjonowania budynków.

Na parterze zaprojektowano hol wejściowy z bezpośrednim wejściem do sali dyspozytorskiej wraz z niezbędnym zapleczem. Z drugiej strony holu znajduje się przejście do strefy garaży KP i magazynów. W zachodniej części zlokalizowane jest dodatkowe wejście bezpośrednio z zadaszonego parkingu i prowadzące do części biurowej KP na trzecim piętrze.

Na pierwszym piętrze znajduje się główna sala CZK z holem oraz dodatkowe sale na potrzeby związków zawodowych i sali pamięci. Przewiduje się wykorzystanie części holu na potrzeby ekspozycji związanej z salą pamięci. Pokoje gościnne oddzielone funkcjonalnie od holu znajdują się w zachodniej części.

Drugie piętro przeznaczone jest na potrzeby części biurowej wraz z kierownictwem KP. Dodatkowo znajdują się tutaj sale szkoleniowe z możliwością ich połączenia.

Kondygnacja poddasza (III piętro) przewidziana jest w całości na potrzeby techniczne obsługi obiektu tj. pomieszczenia kotłowni i wentylatorowni.

Na parterze przy głównym wejściu zaprojektowano pomieszczenie dyżurnego JRG, który ma bezpośredni wgląd zarówno na wejście główne jak i całą strefę garaży wraz z wyjazdem. Lokalizacja tego pomieszczenia umożliwia także nadzór nad pojazdami wjeżdżającymi na teren strażnicy. Pozostałą część parteru zajmuje hala garażowe oraz pomieszczenia bezpośrednio z nimi związane m.in.. część magazynów i szatnie.

Końcową część hali zajmuje stanowisko naprawcze w warsztatem oraz wydzielone stanowisko do mycia pojazdów. Przy garażu wozów bojowych zaprojektowano również wężownie z dostępem do wieży do suszenia węży. Wieża łączy w sobie także funkcję dojścia technicznego do urządzeń radiotelefonów z możliwością montażu masztu antenowego na dachu. Klatka schodowa wewnątrz wieży umożliwia także komunikacje w zakresie ściany ćwiczeń wysokościowych.

Dodatkowo na parterze części JRG umieszczono również strefę szkoleniową z salą wykładową oraz salami do ćwiczeń.

Poziom I piętra przewiduje się na potrzeby dowództwa JRG oraz oddziału bojowego z sypialniami oraz częścią wypoczynkową. Pozostałe magazyny oraz pracownia OUO zlokalizowane na tym piętrze w południowym końcu hali dostępne są z hali garażowej poprzez wewnętrzną antresolę.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Autorska Pracownia Architektoniczna - Jacek Bułat 

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria

Strazacki.pl