Nowe rozporządzenie Ministra MSWiA w sprawie szczegółowej organizacji KSRG

Nowe rozporządzenie Ministra MSWiA w sprawie szczegółowej organizacji KSRG

W dniu 4 lipca 2017 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Najważniejsze zmiany zawarte w Rozporządzeniu to niemal 500 nowych etatów dla funkcjonariuszy PSP i 26 dla pracowników cywilnych. Nowi strażacy trafią do istniejących już  specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Jest ich 48, a każda z nich otrzyma nowe wyposażenie. Ponad 2,5 tys. funkcjonariuszy, którzy pracują w tych grupach obecnie zostanie dodatkowo przeszkolonych. Szkolenia czekają też nowo przyjętych do służby strażaków.

Rozporządzenie przewiduje także zakup 3 nowych samochodów ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz rozpoczęcie współpracy z laboratorium, które będzie analizować przesyłki mogące zawierać niebezpieczne materiały biologiczne.

Nowe Rozporządzenie stanowi odpowiedź na nowe potrzeby Straży Pożarnej. Wynikają one ze zmian wprowadzonych w 2016 przez Ustawę Antyterrorystyczną. Zgodnie z nimi, krajowy system ratowniczo-gaśniczy (ksrg) otrzymał nowe zadanie. Ksrg będzie udzielać pomocy podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych obecnością czynników biologicznych (w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym).

Nowe rozporządzenie można znaleźć w Dzienniku Ustaw pod linkiem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1319/1

Foto ilustrowane Konrad Pluciński

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria

Strazacki.pl