Potęgowo

NOWOCZESNY SPRZĘT TRAFIŁ DO STRAŻAKÓW Z GMINY POTĘGOWO

NOWOCZESNY SPRZĘT TRAFIŁ DO STRAŻAKÓW Z GMINY POTĘGOWO

Kamery termowizyjne, agregaty prądotwórcze, poduszki pneumatyczne, defibrylatory, działka stacjonarne oraz wysokiej klasy wyposażenie osobiste strażaków trafiło do jednostki OSP w Potęgowie oraz OSP w Łupawie. Pieniędzy wystarczyło także na wyposażenie remiz w sprzęt komputerowy oraz odciągi spalin.

Gmina Potęgowo liderowała składowej projektu Ograniczenie zagrożeń naturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pod nazwą Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG. Projekt realizowany był w partnerstwie pomiędzy czterema jednostkami samorządowymi: Gmina Potęgowo, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Słupsk i Gmina Kobylnica. Łączna wartość projektu wyniosła 2 534 050,49 zł z tego dofinansowanie 2 153 942,87 zł a reszta to wkład poszczególnych Gmin. Potęgowscy strażacy uzyskali sprzęt o wartości 572 664,41 zł.

Nasi Druhowie zasługują na najnowocześniejszy sprzęt, który zapewnia poczucie bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczych zarówno ratownikom jak i ratowanym. Nowe wyposażenie przyczyni się do jeszcze bardziej skutecznego i szybszego udzielania pomocy. Jestem dumny z Naszych Strażaków Ochotników. Nigdy nie zawiedli. Mieszkańcy mogą czuć się jeszcze bardziej bezpieczni gdyż potencjał dwóch naszych jednostek został znacznie podniesiony" – mówi Dawid Litwin, Wójt Gminy Potęgowo.


Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się przed łupawską remizą. W imieniu obdarowanych głos zabrał dh Łukasz Ulaszek, Prezes OSP w Potęgowie – Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do finalizacji projektu. Szczególnie pracownikom Urzędu Gminy Potęgowo, a także przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Nie bez znaczenia była postawa Rady Gminy Potęgowo, która zawsze jednogłośnie opowiadała się za doposażaniem naszych jednostek angażując środki Gminy.

Całość sprzętu została poświęcona przez księdza dziekana Waldemara Pieleckiego. Słowa uznania do Druhów, za wykonywanie tego niebezpiecznego zawodu, skierował ksiądz dziekan Piotr Czaja. Uroczystość uświetnił chór ze SP w Łupawie wykonując hymn narodowy jak i pieśni patriotyczne oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które pięknie zaśpiewały hymn związku OSP RP. 


Podczas uroczystości obecni byli m.in.: Zygmunt Tomczonek, Członek Prezydium Zarządu Głównego OSP RP, Stanisław Gajek, Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, st. bryg. Krzysztof Ulaszek, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, Waldemar Zientarski, Przewodniczcy Rady Gminy Potęgowo, Czesław Jereczek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Łupawa, Bogdan Cyrny, Dyrektor SP w Łupawie, Leszek Domaszk, Dyrektor SP w Potęgowie oraz radni Gminy Potęgowo, przedstawiciele jednostek OSP, pracownicy Urzędu Gminy Potęgowo, mieszkańcy Gminy Potęgowo.

- Jestem szczególnie zadowolony z 27 kompletów wyposażenia osobistego strażaków. Zostali ubrani od butów po hełm w wysokiej klasy, lekką i najnowocześniejszą odzież ochronną i sprzęt. Praca strażaka w końcu nabierze komfortu, a ratownicy poczują się bezpieczniej. Nowe ubrania specjalne nie tylko zabezpieczają przed wysokimi temperaturami w pożarach, ale dają komfort termiczny zarówno podczas pracy na mrozie jak i w upale. Dogoniliśmy Europę Zachodnią – mówi z uśmiechem dh Piotr Basarab, Komendant Gminny ZOSP RP w Potęgowie

Info/zdjęcia dzięki uprzejmości OSP w Potęgowie

Strażacki.pl

Kamery termowizyjne, agregaty prądotwórcze, poduszki pneumatyczne, defibryl


florian v3

Koszulka strażacka 4F

etui strazackie na telefon


Galeria

Czytaj również

blog comments powered by Disqus