Kraków

Nowy "ciężki chemik" w SGRChem KRAKÓW 6

Nowy "ciężki chemik" w SGRChem KRAKÓW 6
Skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „KRAKÓW 6" utworzonej w JRG-6 Kraków zasilił nowy "ciężki chemik".
 
Pojazd stanowi samodzielne stanowisko pracy dla grupy analitycznej, rozpoznania i koordynacji działań CBRN, wyposażony jest w sprzęt pozwalający na bezpieczny pobór, przygotowanie, a także analizę próbek środowiskowych, jak i próbek o charakterze CBRN (tzn. próbek pobranych podczas zdarzeń terrorystycznych z wykorzystaniem czynników stwarzających zagrożenie chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne), oraz daje możliwość pełnienia funkcji mobilnego stanowiska dowodzenia i koordynacji działań o charakterze CBRN.
 
Źródło: Kraków112
Strażacki.pl

Skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologiczn

Galeria

Czytaj również