Nowy sprzęt dla jednostek OSP z Podlasia

Nowy sprzęt dla jednostek OSP z Podlasia

8 i 9 października 2018 roku, zostały podpisane umowy o dofinansowanie, ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z województwa podlaskiego.  

Nie wyobrażamy sobie systemu bezpieczeństwa w Polsce bez ponad 16 tys. jednostek OSP i setek tysięcy druhen i druhów. Obowiązkiem rządu jest wspieranie strażaków ochotników – powiedział wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński podczas uroczystości podpisania umów na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z Podlasia.

Podczas spotkań w siedzibach Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach i Łomży przedstawiciele samorządów województwa podlaskiego podpisali łącznie 53 umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego na kwotę ponad 2 mln zł. W poniedziałek (8 października br.), w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku podpisano umowy z samorządowcami z 54 gmin i powiatów o wartości 1,8 mln zł. Łącznie przewidziano wsparcie dla 107 samorządów z tego województwa, na kwotę niemal 4 mln zł. Pieniądze te pozwolą na zakup Ochotniczym Strażom Pożarnym m.in. zestawów ratownictwa medycznego R1, automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) oraz zestawów ratownictwa technicznego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na działanie OSP w 2018 r. z różnych źródeł przeznaczy 137,5 mln zł. Również Program Modernizacji Służb Mundurowych obejmuje strażaków ochotników. Z niego Ochotnicze Straż Pożarne łącznie otrzymają w ciągu czterech lat 501 mln zł. Ponadto w ramach wartego ponad 285 mln zł programu wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych zostaną zakupione m.in. 382 wozy bojowe. 

Źródło: KG PSP

Strażacki.pl

8 i 9 października 2018 roku, zostały podpisane umowy o dofinansowanie, ze


florian v3

Koszulka strażacka 4F

etui strazackie na telefon


Czytaj również

blog comments powered by Disqus