Karsin

Nowy sprzęt dla OSP z gminy Karsin

Nowy sprzęt dla OSP z gminy Karsin

Osiem jednostek OSP z gminy Karsin w województwie pomorskim doposażonych zostało w nowy sprzęt. Zakup w całości sfinansował Urząd Gminy.  

Dzięki środkom pochodzącym z budżetu gminy udało się zakupić między innymi węże pożarnicze, skórzane i gumowe buty specjalne, pasy bojowe z toporkami, ubrania koszarowe oraz rozdzielacze, nasady przyłączeniowe, przełączniki i prądownicę. Sprzęt został podzielony według wcześniej zgłoszonych potrzeb, trafił do OSP Karsin (KSRG), OSP Osowo (KSRG) i OSP Wdzydze Tucholskie (KSRG), OSP Wiele, OSP Dąbrowa, OSP Zamość, OSP Przytarnia i OSP Górki. Wszystkie wymienione jednostki posiadają samochody ratowniczo - gaśnicze.

Całkowity koszt zakupionego sprzętu to 25 tysięcy złotych.

- Należy dodać, że w najbliższym czasie planujemy koleje zakupy dla naszych jednostek OSP - informują strażacy na swojej stronie.

Foto. OSP Karsin 

Strażacki.pl

Osiem jednostek OSP z gminy Karsin w województwie pomorskim doposażonych zostało w nowy sprzęt. Zakup

Galeria

Czytaj również