Poznań

OSP Poznań-Głuszyna wzbogaci się o nowe GCBA

OSP Poznań-Głuszyna wzbogaci się o nowe GCBA

Można powiedzieć, że to historyczna chwila, jeśli chodzi o jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Poznaniu, a szczególnie ochotników z poznańskiej Głuszyny. Wzbogacą się oni bowiem (po raz pierwszy w historii jednostki) o nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, będzie to też pierwszy od kilkudziesięciu lat nowy samochód ratowniczo-gaśniczy w poznańskich OSP. Rozpoczęło się właśnie postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę pojazdu.

Pojazd zostanie zakupiony z funduszy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Urzędu Miasta Poznania. Nowe GCBA ma zostać zabudowane na fabrycznie nowym podwoziu drugiej kategorii 4x4 z blokadami mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej oraz możliwością rozłączenia napędu przedniej osi. Napędzany będzie silnikiem o mocy minimum 300 kW, spełniającym normę spalania Euro-6. Kabina pojazdu będzie jednomodułowa, przystosowana do przewozu 6-ciu osób oraz wyposażona w udogodnienia dla ratowników. Zamawiający wymaga, aby zabudowa pojazdu wykonana była w całości z materiałów kompozytowych, w układzie skrytek 3+3+1 z dachem w formie podestu roboczego. Samochód zostanie wyposażony m.in. w zbiornik wody o pojemności 5 m3, zbiornik środka pianotwórczego (min. 10% pojemności zbiornika wody), autopompę dwuzakresową, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, zraszacze, maszt oświetleniowy LED zasilany z instalacji pojazdu, czy wyciągarkę o uciągu min. 8 ton. Oświetlenie robocze oraz ostrzegawcze pojazdu ma zostać wykonane w technologi LED.

Otwarcie ofert w trwającym przetargu nastąpi 14-go sierpnia br., jeśli uda się wybrać wykonawcę nowego samochodu, to będzie miał on czas na wykonanie i dostarczenie pojazdu do połowy grudnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje o przedmiocie postępowania oraz samym postępowaniu można znaleźć na: http://strazgluszyna.pl/index.php/zamowienia-publiczne

remiza998 750 100px

kalendarze zmianowe

florian maly

Galeria

Łukasz Jachimowicz/ Strazacki.pl