PATROL-15. Zawyją syreny

PATROL-15. Zawyją syreny

W ramach ćwiczenia, w niektórych gminach, zostaną sprawdzone systemy ostrzegania i alarmowania ludności (systemy alarmowe) - informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Patrol-15 to ćwiczenie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, które jest organizowane przez Siły Zbrojne po raz trzeci. Ich celem jest sprawdzenie współdziałania poszczególnych elementów wchodzących w skład systemu.

Patrol-15 zostanie przeprowadzony w dniach 17-19 listopada i obejmie sześć epizodów. Trzy będą związane ze skażeniami chemicznymi, dwa z radiacyjnymi, natomiast jeden przewiduje zagrożenie związane z wysoce zakaźną chorobą. W ćwiczeniach bierze udział 217 podmiotów. Służby podległe resortom: obrony, spraw wewnętrznych, zdrowia, rolnictwa, środowiska oraz infrastruktury od poziomu lokalnego po centralny.

Więcej o ćwiczeniach: http://strazacki.pl/artyku%C5%82y/ataki-ska%C5%BCenia-i-gro%C5%BAne-choroby-czyli-%C4%87wiczenia-patrol-15

Info. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Strażacki.pl


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Czytaj również