Podsumowanie ćwiczeń Patrol-15. Dużo zdjęć!

Podsumowanie ćwiczeń Patrol-15. Dużo zdjęć!
W dniach od 17 do 19 listopada 2015 roku na terenie kraju odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem PATROL-15 składające się z sześciu epizodów. Były to już trzecie tak duże ćwiczenia służb.
 
Celem ćwiczeń było sprawdzenie współdziałania służb wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w przypadku skażenia biologicznego, chemicznego i radiacyjnego. 
 
Kierownikiem ćwiczenia był płk Sławomir Kleszcz, szef Zarządu Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Dowództwie Generalnym RSZ.
 
Na potrzeby ćwiczenia opracowano scenariusz, w którym założono, że istnieje poważne zagrożenie terrorystyczne dla Wislandii związane z jego zaangażowaniem w walkę z międzynarodowym terroryzmem. Grupy ekstremistów posiadają technologie oraz zdolności do wyprodukowania i użycia środków uznawanych za broń masowego rażenia. Wydarzenia takie jak znalezienie pojemników zawierających prekursory do produkcji sarinu, kradzież pojemników z substancjami promieniotwórczymi a także ataki na systemy bezpieczeństwa elektrowni jądrowej potęgują poczucie zagrożenia u obywateli. W wyniku narastającego zagrożenia bezpieczeństwa na początku listopada br. odbyły się posiedzenia resortowych zespołów zarządzania kryzysowego. 15 listopada 2015 r. Rada Ministrów podjęła (aplikacyjnie) decyzję o aktywacji KSWSiA
 
Rozegrano sześć epizodów:
1. Przyczółek promowy w Karczewie: zdarzenie chemiczne, z wywróconej cysterny wpływa do Wisły nieznana substancja
2. Hotel Miłomłyn przy trasie E-7 na odcinku Ostróda – Elbląg: zdarzenie biologiczne, turyści, którzy wrócili z Chin są nosicielami dżumy.
3. Stacja metra Stadion Narodowy: zdarzenie chemiczne, atak terrorystyczny z wykorzystaniem toksycznej substancji.  
4. Zakłady Chemiczne Siarkopol w Tarnobrzegu: zdarzenie chemiczne, wyciek amoniaku z instalacji produkcyjnej.  
5. Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku: zdarzenie radiacyjne, wyciek substancji promieniotwórczej z reaktora w wyniku ataku terrorystycznego. 
6. Przejście graniczne w Połowcach: zdarzenie radiacyjne, źródło promieniowania w ciężarówce. 
 
Wszystkie informację w trakcie ćwiczeń trafiały do centrum dyspozycyjnego, które znajdowało się w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń. Każda ze służb miała tam swojego przedstawiciela.
 
W całym ćwiczeniu wzięło udział ponad 3000 osób z różnych służb tworzących KSWSiA. To trzecie takie ćwiczenie, pierwsze przeprowadzono w roku 2009, następne w 2012 w ramach zabezpieczenia mistrzostw piłkarskich Euro 2012.
 
Foto. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych  
 

 

Strażacki.pl

W dniach od 17 do 19 listopada 2015 roku na terenie kraju odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem PATROL


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również