Kraj

Podsumowanie liczbowe pomocy sprzętowej dla ukraińskich strażaków - sprawdź stan na 9 maja

Podsumowanie liczbowe pomocy sprzętowej dla ukraińskich strażaków - sprawdź stan na 9 maja

Na Podkarpacie dotarł kolejny transport pojazdów pożarniczych z Wielkiej Brytanii. Obecnie strażacy PSP przygotowują się do przekazania stronie ukraińskiej kolejnych 12 pojazdów pożarniczych z Polski oraz 25 z zagranicy.

Do 9 maja w ramach pomocy sprzętowej dla ukraińskich strażaków przekazano:

  • ponad 170 tys. szt. różnego rodzaju sprzętu pożarniczego i wyposażenia na 2609 paletach i 187 pojazdów z Polski,
  • prawie 400 tys. szt. różnego rodzaju sprzętu pożarniczego i wyposażenia na 1224 paletach i 95 pojazdów z innych krajów.

Minęły dwa miesiące od konferencji z dnia 2 marca 2022r., podczas której Komendant Główny PSP poinformował, że Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa Komendy Głównej PSP będzie koordynatorem pomocy w zakresie sprzętu strażackiego i pojazdów, oferowanej przez straże pożarne z całego świata

Na potrzeby logistyczne akcji wyznaczono w kraju jednostki organizacyjne PSP, które pełnią rolę magazynów i punktów przeładunkowych.

W celu zapewnienia właściwej koordynacji przedsięwzięcia w Komendzie Głównej PSP utworzony został kanał komunikacji, za pośrednictwem którego zbierane są oferty pomocy z innych krajów ( ).

Akcja przekazywania sprzętu i pojazdów realizowana jest w ścisłej współpracy z przedstawicielami Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), którzy w imieniu DSNS odbierają dostawy sprzętu i przygotowują jego przyjęcie po stronie ukraińskiej.

Jednocześnie na potrzeby zapewnienia właściwego przebiegu działań związanych z przekazywaniem sprzętu oraz pojazdów pożarniczych, spośród funkcjonariuszy PSP, posiadających praktyczne doświadczenie w działaniach międzynarodowych, wyznaczono oficerów łącznikowych KG PSP.

Źrodło: PSP

Strażacki.pl

Na Podkarpacie dotarł kolejny t

Galeria

Czytaj również