Warszawa czwartek, 12 października 2017

Posiedzenie Podzespołu ds. Służb Mundurowych Rady Dialogu Społecznego

Posiedzenie Podzespołu ds. Służb Mundurowych Rady Dialogu Społecznego

Jutro (13 października) odbędzie się posiedzenie podzespołu Problemowego ds. Służb Mundurowych Rady Dialogu Społecznego na którym poruszone zostaną tematy związane z podziałem środków na podwyżki dla funkcjonariuszy w 2018 roku czy zmiany dotyczące zasad rozliczania zwolnień lekarskich.

Na posiedzeniu zaplanowano mi.in dyskusję w temacie:
1. art. 15a Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
2. projektu nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw – w zakresie zmian w zasadach rozliczania zwolnień lekarskich funkcjonariuszy;
3. podziału środków na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych na rok 2018.

Na podstawie kspnszz.org Foto ilustrowane Strazacki.pl

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria

Strazacki.pl